Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к---------- - Намерени са 119 думи от търсенето
кожухарство - само ед. Занятие на кожухар.
колекционер - мн. колекционери, м. Човек, който събира еднородни предмети, животински и растителни видове и др. Страстен колекционер на марки. К...
количествен - количествена, количествено, мн. количествени, прил. Който се отнася до количество. Количествени данни.
колонизатор - мн. колонизатори, м. Този, който колонизира и експлоатира чужди територии.
колонизация - само ед. 1. Превръщане на страна в колония. 2. Заселване на чужди територии. Гръцка колонизация по черноморския бряг. Колонизация ...
колонизирам - колонизираш, несв. и св.; какво. Извършвам колонизация.
комендатура - само ед. Комендантство.
комерсиален - комерсиална, комерсиално, мн. комерсиални, прил. Комерчески.
компактдиск - мн. компактдискове, (два) компактдиска, м. Малък диск от специална материя и покритие, който може да побере много информация.
компенсирам - компенсираш, несв. и св.: какво. Давам компенсация, служа за компенсация, постигам компенсация. Признанието може да компенсира вся...
компетентен - компетентна, компетентно, мн. компетентни, прил. 1. Който е добре подготвен; вещ в дадена област. Компетентен лекар. Компетентен и...
компетенция - мн. компетенции, ж. 1. Спец. В правото — пълномощия, предоставени на служебно лице или на държавна институция от закон или устав. ...
комплицирам - комплицираш, несв. и св.; какво. Усложнявам, заплитам. — комплицирам се. Усложнявам се, заплитам се. // прил. комплициран, комплиц...
комуникация - мн. комуникации, ж. 1. Пътища за съобщения, връзки (транспортни линии, телефон, радио, телевизия). 2. Само ед. Актът на свързване....
конгломерат - само ед. 1. Спец. В геологията — камък или скала от разнородни минерали, свързани механично. 2. Прен. Съвкупност от механично свър...
конгрегация - мн. конгрегации, ж. Спец. 1. Обединение на католически общини в рамките на един орден. 2. Ръководещи органи в Римската курия.
кондензатор - мн. кондензатори, (два) кондензатора, м. Спец. 1. Във физиката — уред за превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. ...
кондензация - само ед. 1. Спец. Във физиката — превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. Спец. В електротехниката — натрупване на...
кондензирам - кондензираш, несв. и св.; какво. Извършвам кондензация. — кондензирам се. Претърпявам кондензация.
кондиционал - само ед. Спец. В езикознанието — условно наклонение на глагола.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: