Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ко- - Намерени са 22 думи от търсенето
до- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Крайна фаза и завършване на действието със съответния резултат, напр. довърш...
коз - козът, коза, мн. козове, (два) коза, м. 1. Карта за игра, определена за най-силна в дадена игра. Паднаха ми се три коза. 2. Прен...
коч - кочът, коча, мн. кочове, (два) коча, м. 1. Нескопен овен. 2. Прен. Разг. Пренебр. Стар ерген, който задиря млади момичета.
код - кодът, кода, мн. кодове, (два) кода, м. 1. Система от условни знаци за предаване на тайна информация. Разчитам код. Използвам код....
кой - коя, кое, мн. кои, въпр. мест. 1. Като същ., само ед. кой, вин. кого, дат. остар. кому. Във въпрос за лице (рядко — предмет) без о...
кок - кокът, кока, мн. кокове, (два) кока, м. Дамска прическа, при която дълга коса се завива на тила или високо горе. Сресвам се на кок...
кол - колът, кола, мн. колове, (два) кола, м. 1. Дебел прът. Отсичам кол. Бия с кол. 2. Прът, заострен в единия край за забиване в земят...
кон - конят, коня, мн. коне, (два) коня, м. 1. Домашно нечифтокопитно едро животно, използвано за работа и транспорт, в някои страни за ...
кос - косът, коса, мн. косове, (два) коса, м. Черна пойна неголяма птица (особено вреди на лозята през есента); черен дрозд.
кош - кошът, коша, мн. кошове, (два) коша, м. 1. Изплетен от пръчки съд с различна големина и форма. Кош за слама. Кош за пране. Кош за ...
по- - представка. В състава на глаголи със следните значения. 1. Извършване на действието в малка степен, за кратко време или от време н...
ко-ко - междум. За наподобяване на звуци, които се издават от кокошката и петела в определени случаи.
ярко- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е силно наситен, ярък, напр. яркосин, яркозелен, яркочервен и др.
тънко- - Първа съставна част на сложни думи със значение тънък, напр. тънковлакнест, тънкокор, тънковрат, тънкокос, тънкорунен, тънкостебле...
диско- - Първа част на сложни думи със значение който се отнася до дискомузика или до дискотека: дискоритъм, дискомода и др.
звуко- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до звук или който се състои от звукове, напр. звукозапис, звукоизол...
жлъчко- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до жлъчен сок, напр. жлъчкогонен, жлъчкоотделяне, жлъчкообразуване...
високо- - Първа съставна част на сложни думи със значение в голяма степен, много, над средната норма, напр. високоавторитетен, високоблагоро...
широко- - Първа съставна част на сложни думи със значение широк, напр. широкоглав, широкоекранен.
неколко- - Първа част на сложни думи със значение: 1. Неопределеност по времетраене, напр. неколкодневен, неколкогодишен, неколкочасов. 2. Не...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: