Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

конф - Намерени са 24 думи от търсенето
конфети - само мн. Малки хартиени кръгчета, които посипват по участниците в увеселение, карнавал, сватба. Хвърлям конфети.
конфузя - конфузиш, мин. св. конфузих, мин. прич. конфузил, несв. Разг. Карам се остро, мъмря, ругая, поставям в неудобно положение. Баща и ...
конфитюр - мн. конфитюри, (два) конфитюра, м. 1. Само ед. Вид сладко, приготвено от плодове и немного захар. 2. Порция от това сладко. Купих ...
конфликт - мн. конфликти, (два) конфликта, м. Стълкновение, сблъсък на сили, интереси. Влизам в конфликт. Остър конфликт. // прил. конфликтен...
конфузия - само ед. Неудобно положение; смущение. Получи се голяма конфузия от неговата нетактичност. // прил. конфузен, конфузна, конфузно, ...
сконфузя - сконфузиш, мин. св. сконфузих, мин. прич. сконфузил, св. — вж. сконфузвам.
конфекция - само ед. 1. Облекло, изработено серийно, по стандартни образци. Този завод произвежда конфекция за износ. Фабрика за мъжка конфекц...
сконфузен - сконфузена, сконфузено, мн. сконфузени, прил. Който се е сконфузил; засрамен. Сконфузен погледнах към празната чиния, //нареч. ско...
конформист - мн. конформисти, м. Пренебр. Човек, който е съгласен с всичко; съглашател. Съветът е изграден от конформисти.
сконфузвам - сконфузваш, несв. и сконфузя, св.; кого. Правя да се засрами, да се почувства неудобно; засрамвам. Погледът на майка му го сконфуз...
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
конферансие - мн. конферансиета, ср. Лице, което обявява програмата на концерт или на друго представление. Конферансието обяви първия номер от п...
конференция - мн. конференции, ж. Събрание на представители на правителства, на организации или на специалисти от една област за обсъждане на оп...
конфирмация - само ед. Потвърждение, утвърждаване.
конфискация - само ед. Изземване в полза на държавата на собственост, стока, недоброкачествени изделия по силата на закон или нареждане. Конфиск...
конфискувам - конфискуваш, несв.; какво. Извършвам конфискация. На митницата ми конфискуваха две бутилки алкохол. // същ. конфискуване, ср.
конфронтация - само ед. Противопоставяне. Конфронтация между партиите в парламента. Конфронтация на мнения.
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конфигурация - само ед. Взаимно разположение на предмети или на техни части. Конфигурация на силите в парламента.
конфронтирам - конфронтираш, несв. и св.; кого. Противопоставям. Умее да конфронтира хората. — конфронтирам се. Противопоставям се. Не обича да с...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: