Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ква - Намерени са 333 думи от търсенето
подквася - подквасиш, мин. св. подквасих, мин. прич. подквасил, св. — вж. подквасвам.
поисквам - поискваш, несв. и поискам, св. Пожелавам.
попуквам - попукваш, несв. и попукам, св. 1. Пукам от време на време. Огънят попуква. 2. Какво. Правя пукнатини по повърхността на нещо; напу...
пореквам - порекваш, несв. и порека, св.; какво, на кого. Разг. Опитвам се да кажа нещо на някого или му казвам малко, като на шега; подхвърл...
почаквам - почакваш, несв. и почакам, св.; кого/ какво. Чакам малко.
сквасвам - сквасваш, несв. и сквася, св.; какво. Квася, подквасвам. — сквасвам се/сквася се. Ставам подквасен. Млякото се е сквасило.
смачквам - смачкваш, несв. и смачкам, св. 1. Какво. С мачкане, прегъване, извиване, притискане развалям формата. Смачквам лист хартия. Смачкв...
смушквам - смушкваш, несв. и смушкам, св.; кого/ какво. Мушкам рязко един път или няколко пъти по един. Смушквам коня с камшика.
теква ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. и текне ми, св. Разг. Идва ми наум; хрумва ми, скимва ми. Текнало му да излиза по това време!
упреквам - упрекваш, несв. и упрекна, св.; кого. Укорявам, обвинявам, натяквам. Упреквам го в изневяра. - упреквам се/упрекна се. Упреквам се...
адекватен - адекватна, адекватно, мн. адекватни.Който напълно съответства; еднакъв, равнозначен, тъждествен.
акватория - само ед. Воден участък.
аквамарин - (нем. Aquamarin по лат. aqua 'вода' + marinus 'морски') Минер.1. Синьозеленикав минерал, разновидност на берил...
акватинта - (ит. aquatinta от лат. aqua tincta 'оцветена вода')Худ. Гравюра, при която образите се нанасят на лакирана метална плоча...
аликванта - (лат. (pars) aliquanta)Мат. Част от число, която не може да се дели без остатък.// Прил. аликвантен.
възниквам - възникваш, несв. и възникна, св.; какво.Появявам се, зараждам се, образувам се. Възникнаха някои трудности. Постоянно възникват ко...
впръсквам - впръскваш, несв. и впръскам.Вкарвам течност, разтвор чрез пръскане под налягане.
забърквам - забъркваш, несв. и забъркам, св. 1. Започвам да бъркам, да пъхам ръката си някъде, в нещо. Забърка във всичките си джобове. 2. Зап...
завайквам - завайкваш, несв. и завайкам, св. Започвам да вайкам. — завайквам се/завайкам се. Започвам да се вайкам.
заквасвам - заквасваш, несв. и заквася, св. Подквасвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: