Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кам - Намерени са 378 думи от търсенето
църкам - църкаш, несв. 1. За птица, мишка и др. животни и насекоми — цвърча. 2. За течност — изтичам на силна тънка струя. Докато доеше кра...
камион - мн. камиони, (два) камиона, м. Голям автомобил за превоз на товари, открит или закрит. // същ. умал. камионче, мн. камиончета, ср.
кампос - мн. кампоси, (два) кампоса, м. Местно наименование на саваните в Бразилия; бразилска степ.
камфор - само ед. 1. Кристално вещество, получавано от дървесината на специално дърво или по изкуствен път, което намира приложение в химия...
комкам - комкаш, несв.; кого. Причестявам. — комкам се. Вземам причастие.
коткам - коткаш, несв.; кого. 1. Лаская, държа се преднамерено любезно с някого. Котка шефа си, прави му кафе, поднася му цигара. Коткат го...
овикам - овикаш, св. — вж. овиквам.
камшик - само ед. Род треви с дребни жълти цветове, употребявани в народната медицина. Казаха ми да пия чай от камшик.
камара - мн. камари, ж. 1. Парламент или част от парламент. Камарата заседава. Горна камара. 2. Сградата на парламент или на част от парлам...
камера - мн. камери, ж. 1. Затворено помещение с различни размери за специални цели. Сушилна камера. Хладилна камера. 2. Затворено празно п...
камила - мн. камили, ж. 1. Едро двукопитно домашно животно, отглеждано в Африка и Азия, с една или две гърбици, дълга шия и малка глава, из...
камина - мн. камини, ж. 1. Голяма зидана и облицована с плочки печка с открито огнище, използвана за отопление на стая. 2. Зидана и облицов...
кампус - мн. кампуси, (два) кампуса, м. Територията на учебно заведение, включваща и парк.
квакам - квакаш, несв. 1. За жаба — издавам характерни звукове. Вечер жабите квакаха силно. 2. Издавам звук, подобен на жабешко крякане.
клякам - клякаш, несв. и клекна, св. 1. Снишавам се, като свивам краката си в коленете. 2. Прен. Разг. Оставам без сили, сломен съм. Клекна...
крякам - крякаш, несв. 1. За жаба или птица — издавам остър вик. Жабите крякат в реката. 2. Пренебр. За човек — викам пронизително, като го...
куркам - куркаш, несв. За празни черва — издавам характерен шум. // същ. куркане, ср.
кянкам - кянкаш, несв. Разг. 1. За пуйка — издавам характерни звуци. Пуйките кянкат по двора. 2. Прен. Пренебр. Говоря тихо, монотонно, нер...
лашкам - лашкаш, несв. 1. За влак, превозно средство — клатя грубо, тласкам насам-натам. Влакът през балкана лашка много. 2. Разг. Кого. Пр...
линкам - линкаш, несв. Диал. Ходя насам-натам, щурам се, блъскам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: