Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кам - Намерени са 378 думи от търсенето
плискам - плискаш, несв. 1. Какво/кого. Със замах изливам или хвърлям някаква течност. Плискам лицето си със студена вода. 2. За дъжд — зава...
плюскам - плюскаш, несв. Разг. Грубо. Поемам много бързо или лакомо храна и напитки. Стига си плюскал, остави малко и за другите.
поискам - поискаш, мин. св. поисках, мин. прич. поискал, св. — вж. поисквам.
попукам - попукаш, св. — вж. попуквам.
почакам - почакаш, св. — вж. почаквам.
припкам - припкаш, несв. Тичам леко, с подска-чания. Децата припкат по двора.
свиркам - свиркаш, несв. Свиря с уста или със свирка. Докато работех, някой свиркаше под прозореца. // същ. свиркане, ср. • Свиркай си! Жарг...
святкам - святкаш, несв. Периодично издавам ярка светлина. По небето святкаха мълнии. Очите на котката святкаха от време на време в тъмното....
смачкам - смачкаш, св. — вж. смачквам.
смушкам - смушкаш, св. — вж. смушквам.
спускам - спускаш, несв. и спусна, св. 1. Какво/ кого. Премествам във вертикална посока от горе надолу; свалям, пускам. Спускат в пещерата а...
стискам - стискаш, несв. 1. Какво/кого. Обхващам плътно и държа. Стискам парите в ръка. Стискам ръката му. Дрехите ме стискат. 2. Какво. Оби...
тласкам - тласкаш, несв. 1. Какво/кого. Бутам, блъскам, лашкам (като отмествам или задвижвам). Вятърът тласка лодката. Множеството го тласка...
трепкам - трепкаш, несв. 1. Трептя. 2. За светлина — мигам, светвам и угасвам. // същ. трепкане.
тряскам - тряскаш, несв. 1. Произвеждам трясък. 2. Какво. Удрям силно, при което се произвежда трясък.
фраскам - фраскаш, несв.; кого. Разг. Удрям, бия.
фюфюкам - фюфюкаш, несв. Подсвирквам леко, като наподобявам шума, свистенето на вятъра. // същ. фюфюкане, ср.
хихикам - хихикаш, несв. Смея се тихо, на пресекулки и за кратко. // същ. хихикане, ср.
хласкам - хласкаш, несв.; какво/кого. Разг. Удрям със замах, грубо, като предизвиквам шум; блъскам, хлопам. Хласкам вратата.
храскам - храскаш, несв. Разг. Удрям силно, със замах, като предизвиквам шум; хряскам, тряскам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: