Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кам - Намерени са 378 думи от търсенето
камарила - мн. камарили, ж. Пренебр. 1. При монархията — група придворни, приближени на монарха, които влияят върху управлението, извличайки ...
камбанен - камбанна, камбанно, мн. камбанни, прил. Който се отнася до камбана. Камбанен звън.
камбанка - мн. камбанки, ж. 1. Малка камбана, звънче. Купих си за сувенир медна камбанка. 2. Тревисто растение с цветове, наподобяващи камбан...
камгарен - камгарна, камгарно, мн. камгарни, прил. 1. Който е изработен от дълговлакнеста вълна. Камгарен плат. Камгарна прежда. 2. Който е с...
каменист - камениста, каменисто, мн. каменисти, прил. 1. За път, почва, земя — който има много камъни. Камениста пътека. 2. Прен. Който е изп...
каменлив - каменлива, каменливо, мн. каменливи, прил. Който е осеян с камъни. Реката беше с каменливо дъно. Каменливо място.
камериер - мн. камериери, м. Прислужник в хотел, на параход, в частен дом. Камериерът се отзова на позвъняването.
кампания - мн. кампании, ж. Организирана стопанска, обществено-политическа или военна дейност с ясно определени цели и период на провеждане. ...
камуфлаж - само ед. 1. Във военното дело — маскировка на обекти, съоръжения, хора. 2. Прикриване, маскиране за заблуда. Правя камуфлаж. Добри...
надвикам - надвикаш, св. - вж. надвиквам.
накамаря - накамариш, мин. св. накамарих, мин. прич. накамарил, св. - вж. накамарявам.
натискам - натискаш, несв.; какво/кого. 1. Въздействам със сила върху нещо или някого; напирам, притискам. 2. Прен. Принуждавам да извърши не...
надялкам - надялкаш, св. — вж. надялквам.
наклякам - наклякаш, св. — вж. накляквам.
налучкам - налучкаш, св. — вж. налучквам.
напускам - напускаш, несв. и напусна, св.; какво/ кого. 1. Пускам в голямо количество, много. Напускаха от самолета пакети с храна за гладув...
освиркам - освиркаш, св. — вж. освирквам.
отпускам - отпускаш, несв. — вж. отпущам.
прецакам - прецакаш, св. - вж. прецаквам.
приискам - приискаш, св. - вж. приисквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: