Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к т - Намерени са 21 думи от търсенето
контраст - мн. контрасти, (два) контраста, м. 1. Рязка противоположност, голямо различие. 2. Различие и съотношение на светли и тъмни петна и...
коренист - корениста, коренисто, мн. коренисти, прил. Който има твърде много корени.
карбонат - само ед. или карбонати само мн. Спец. В химията — сол/и на въглената киселина.
киловолт - мн. киловолтове, (два) киловолта, м. Единица мярка за напрежение на електрическия ток, равна на хиляда волта.
кокалест - кокалеста, кокалесто, мн, кокалести, прил. Който е с едри и по-изпъкнали кости. Кокалеста жена. Кокалесто лице.
колонист - мн. колонисти, м. Лице, което се е преселило в чужда територия; заселник.
комбинат - мн. комбинати, (два) комбината, м. 1. Промишлено предприятие, което включва отделни технологични процеси или отделни предприятия, ...
комплект - мн. комплекти, (два) комплекта, м. Съвкупност от вещи. инструменти и др., които имат еднакво предназначение и допълващи се функции...
комунист - мн. комунисти, м. Член на комунистическа партия.
конспект - мн. конспекти, (два) конспекта, м. 1. Сбито, обикн. писмено изложение на някакво съдържание (на лекция, статия, книга). Правя конс...
контекст - само ед. 1. Спец. В езикознанието — част от текст около дума или израз, която определя или уточнява значението им. 2. Прен. Обстоя...
контракт - мн. контракти, (два) контракта, м. Писмен договор, съглашение. Подписвам контракт. Условия на контракта. Сключвам контракт.
конфликт - мн. конфликти, (два) конфликта, м. Стълкновение, сблъсък на сили, интереси. Влизам в конфликт. Остър конфликт. // прил. конфликтен...
коремест - кореместа, кореместо, мн. коремести, прил. Който има корем, по-голям от нормалното.
крайност - крайността, мн. крайности, ж. 1. Само ед. Крайна степен. Изтощена съм до крайност. 2. Прекомерна проява на нещо, крайна постъпка. ...
каменист - камениста, каменисто, мн. каменисти, прил. 1. За път, почва, земя — който има много камъни. Камениста пътека. 2. Прен. Който е изп...
кандидат - мн. кандидати, м. 1. Лице, което прави постъпки да бъде избрано или назначено на длъжност, на работа, в учебно заведение и др. Таз...
катапулт - само ед. 1. Истор. Старинна далекобойна машина за обсада на крепости. 2. Устройство за изхвърляне на пилотската седалка и пилота п...
качулест - качулеста, качулесто, мн. качулести, прил. Качулат.
квадрант - мн. квадранти, (два) квадранта, м. Една четвърт част от кръга, разделен от две взаимноперпендикулярни прави.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: