Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иде - Намерени са 115 думи от търсенето
ида - идеш, мин. св. няма, мин. прич. няма, несв. 1. Идвам (в 1, 2, 3 и 4 знач.). 2. Разг. Отивам някъде. Ще ида до магазина за хляб. — ...
име - мн. имена, ср. 1. Наименование на човек от раждането му. Името му е Иван. Как ти е името, момче? 2. Наименование на животно. Еднат...
биде - мн. бидета.Порцеланово седалище за измиване на половите органи.
иден - идна, идно, мн. идни, прил. Който идва, следващ. Идни поколения.
идея - мн. идеи, ж. 1. Представа, отразяваща действителността в съзнанието на човека и изразяваща отношението му към обкръжаващия го свят...
фиде - само ед. Сухи тестени пръчици, понякога навити на топка, които се използват в приготвянето на супи.
идеал - мн. идеали, (два) идеала, м. 1. Висша цел, стремление. Идеалите на човечеството. Музиката е негов идеал. 2. Само ед. Образец, въпл...
видео - само ед.Видеомагнетофон.
виден - видна, видно, мн. видни, прил.1. Който е достъпен за зрението, забележим. На видно място.2. Прен. Който изпъква над другите; изтък...
идеен - идейна, идейно, мн. идейни, прил. 1. Който е свързан с идея или идеология. Идейни различия. Идейни спорове. 2. Който служи на идея...
лидер - мн. лидери, м. 1. Водач, ръководител на политическа партия или на обществено-политическа организация. Лидер на Зелената партия. Ст...
ариден - (лат. aridus 'сух')Агр. Сух, безплоден, пустинен.
видело - нареч.Разг. Светло. Охо, то станало видело. Да тръгваме, докато е видело.
видео- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до видеомагнетофон, напр. видеодистрибутор, видеозапис, видеокасет...
обиден - обидена, обидено, мн. обидени, прил. 1. Който е засегнат от обида. Тя ми е обидена, защото я нарекох глупачка. 2. Който изразява ч...
ехиден - ехидна, ехидно, мн. ехидни, прил. Язвителен, злорад, лукав. Ехидна усмивка. // нареч. ехидно. Гледа ехидно.
свиден - свидна, свидно, мн. свидни, прил. Който е скъп, мил, ценен. Свидно дете. Парите ми са свидни. Свиден край.
валиден - валидна, валидно, мн. валидни.Който има значение, който важи (в 1 знач.). Решението не е валидно. Това е валидно за всички.// същ....
завиден - завидна, завидно, мн. завидни, прил. Много желан, достоен за завиждане. Завиден успех. Завидно положение.
идеален - идеална, идеално, мн. идеални, прил. 1. Който съответства на идеала; възвишен. Идеална красота. Идеална любов. 2. Който е образцов...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: