Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иде - Намерени са 115 думи от търсенето
елипсовиден - елипсовидна, елипсовидно, мн. елипсовидни, прил. Който има вид на елипса.
епидемиолог - мн. епидемиолози, м. Специалист по епидемиология.
звездовиден - звездовидна, звездовидно, мн. звездовидни, прил. Който има форма на звезда. Звездовиден белег.
конусовиден - конусовидна, конусовидно, мн. конусовидни, прил. Който има форма на конус.
куполовиден - куполовидна, куполовидно, мн. куполовидни. прил. Който има форма на купол. Куполовиден покрив.
терасовиден - терасовидна, терасовидно, мн. терасовидни, прил. Който е разположен на тераси (в 3 знач.). // нареч. терасовидно.
тридесетина - числ. Около трийсет на брой. Присъстваха тридесетина души.
непредвиден - непредвидена, непредвидено, мн. непредвидени, прил. Който не е предвиден; неочакван, ненадеен. Непредвидени обстоятелства.
зигзаговиден - зигзаговидна, зигзаговидно, мн. зигзаговидни, прил. Който има форма на зигзаг. Зигзаговидна линия.
лъжесвидетел - лъжесвидетелят, лъжесвидетеля, мн. лъжесвидетели, м. Спец. В правото - лице, което дава неверни свидетелски показания. // прил. лъ...
стъпаловиден - стъпаловидна, стъпаловидно, мн. стъпаловидни, прил. Който е разположен на стъпала, степени; амфитеатрален. Стъпаловидно разположен...
недалновиден - недалновидна, недалновидно, мн. недалновидни, прил. Който не може да предвиди, не е далновиден. Недалновиден политик. // същ. неда...
изневиделица - нареч. Внезапно, неочаквано. Изневиделица излезе куче.
развидели се - мин. св. развидели се, мин. прич. развиделило се, св.; безл. Развиделее се.
спираловиден - спираловидна, спираловидно, мн. спираловидни, прил. Който има вид на спирала.
свидетелство - мн. свидетелства, ср. 1. Показание на свидетел (в 1 и 2 знач.). Давам свидетелства в полицията. 2. Показване, потвърждение. Свидет...
антидепресант - (по анти- + лат. depressant 'потискащ')Фарм. Лекарство срещу депресия.
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
идентификация - само ед. Установяване на еднаквост, тъждественост със/между предмети, лица; идентифициране. Идентификация на трупа.
идентифицирам - идентифицираш, несв. и св.; какво/кого. Правя идентификация; установявам еднаквост, тъждество.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: