Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

заве - Намерени са 31 думи от търсенето
паве - мн. павета, ср. Каменно блокче с форма на куб за пътна настилка.
завет - само ед. 1. Място, защитено от вятър. Стоя на завет. 2. Прен. Спокойно, осигурено място или положение. С тази длъжност си винаги н...
завея - завееш, мин. св. завях, мин. прич. завял, св. — вж. завявам.
заведа - заведеш, мин. св. заведох, мин. прич. завел, св. — вж. завеждам.
завера - само ед. Истор. 1. Гръцкото въстание за освобождаване от османско робство през 1821 г., в което участвали и българи. 2. Тайна въст...
заверя - завериш, мин. св. заверих, мин. прич. заверил, св. — вж. заверявам.
завеса - мн. завеси, ж. 1. Голямо платно, предназначено да закрива нещо (прозорец, театрална сцена), с приспособление за спускане и вдигане...
завеян - завеяна, завеяно, мн. завеяни, прил. Разсеян, занесен. Правя се на завеян. // същ. завеяност, завеяността, ж.
заверка - мн. заверки, ж. Заверяване. Заверка на документ.
заветен - заветна, заветно, мн. заветни, прил. 1. Оставен като завет. Заветни думи. 2. Съкровен, свято пазен. скъп. Заветни мечти. 3. Дълго ...
завехна - завехнеш, мин. св. завехнах, мин. прич. завехнал, св. — вж. завяхвам.
завещая - завещаеш, мин. св. завещах, мин. прич. завещал, св. — вж. завещавам.
завеждащ - завеждаща, завеждащо, мн. завеждащи, прил. Като същ. Лице, което ръководи административна, производствена или стопанска единица. С...
завеждам - завеждаш, несв. и заведа, св. 1. Кого. Придружавам до определено място лице, което по различни обстоятелства не може да отиде само...
обзаведа - обзаведеш, мин. св. обзаведох, мин. прич. обзавел, св. — вж. обзавеждам.
мерзавец - мн. мерзавци, м. Човек, който върши мерзост; подъл човек, негодник. // прил. мерзавски, мерзавска, мерзавско, мн. мерзавски.
заведение - мн. заведения, ср. 1. Търговско предприятие за обществено хранене и/или за увеселение (ресторант, дискотека и др.). Всички заведен...
завебувам - завербуваш, несв. и св:, кого. Привличам тайно за участие в дейност, организация или проява, обикн. с политическа цел.
заверявам - заверяваш, несв. и заверя, св. 1. Какво. С подпис и печат удостоверявам редовността на документ. 2. Какво. За студент — получавам ...
завещавам - завещаваш, несв. и завещая, св. 1. Какво, на кого. Разпореждам се (устно или писмено) как да се постъпи с имуществото ми след моят...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: