Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

жът - Намерени са 8 думи от търсенето
кът - кътът, къта, мн. кътове и кътища, (два) къта, м. 1. Запазено, обособено, уютно място в помещение, обикн. уредено за почивка или де...
път - мн. пъти, (два) пъти, м. Само след числ. и думите много, няколко, колко, толкова - означава количество, кратност на действие. Дойд...
рът - рътът, ръта, мн. рътове, (два) ръта, м. Издължен, стръмен, но невисок хълм; рид, бърдо.
жътва - само ед. 1. Жънене. Жътвата ще започне скоро. 2. Времето, когато се жъне. Родена съм по жътва. 3. Реколта. Богата жътва. Слаба жът...
жътвар - жътварят, жътваря, мн. жътвари, м. Мъж, който жъне.
жътвен - жътвена, жътвено, мн. жътвени, прил. Който се отнася до жътва. Жътвен сезон.
жътварка - мн. жътварки, ж. Жена, която жъне.
жътварски - жътварска, жътварско, мн. жътварски, прил. Който е свързан с жътвар, и жътварка,. Жътварски песни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: