Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еже - Намерени са 39 думи от търсенето
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
ехе - част. Разг. За усилване при изразяване на възражение: охо. За рождения ти ден ще ти купя тия обувки. — Ехе, те до тогава ще са свъ...
еже- - Първа съставна част на сложни думи със значение всеки, напр. ежегоден, ежедневен, ежемесечен, ежеминутен, еженеделен, ежеседмичен,...
нежен - нежна, нежно, мн. нежни, прил. 1. Който проявява обич, любов, грижа; ласкав, любезен. Нежна майка. 2. Не груб; приятен, крехък. Не...
агреже - (фр. agrege)Научна степен във Франция, даваща право да се преподава в лицей или факултет.
понеже - съюз. Въвежда подчинени изречения за причина и означава по причина на това, че; тъй като; защото. Ще дойда, понеже те обичам.
прежен - прежна, прежно, мн. прежни, прил. Минал, предишен.
снежен - снежна, снежно, мн. снежни, прил. 1. Който е от сняг. Снежна топка. 2. Който е придружен със сняг. Снежна виелица. 3. През който и...
тежест - тежестта, мн. тежести, ж. 1. Само ед. Свойството на телата да падат надолу, да бъдат привличани от Земята, както и силата на това ...
ковчеже - мн. ковчежета, ср. Остар. Сандъче за съхраняване на пари и ценности.
нежелан - нежелана, нежелано, мн. нежелани, прил. Който не е желан. Нежелани посетители.
протеже - мн. протежета, ср. Човек, който е про-тежиран от някого.
мрежест - мрежеста, мрежесто, мн. мрежести, прил. Който наподобява мрежа. Мрежести чорапи.
неженен - неженена, неженено, мн. неженени, прил. 1. Който не е женен. 2. Който не е сключил брак.
преженя - прежениш, мин. св. прежених, мин. прич. преженил, св. — вж. преженвам.
бежешком - нареч.Бягайки, тичайки.
лежешком - нареч. Като лежа. Чета лежешком. Слушам лежешком.
надлежен - надлежна, надлежно, мн. надлежни, прил. Който е нужен, който следва да бъде, съответен. Вземам надлежни мерки.
разнежен - разнежена, разнежено, мн. разнежени, прил. Който е изпаднал в умиление, който се е разнежил; разчувстван, трогнат. // същ. разнеже...
небрежен - небрежна, небрежно, мн. небрежни, прил. 1. Който се отнася невнимателно към работата си. Небрежен работник. 2. Който е направен бе...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: