Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дств - Намерени са 60 думи от търсенето
впоследствие - нареч.След време, по-късно, после.
производство - обикн. ед. 1. Произвеждане (в 1 и 2 знач.). 2. Процес на създаване на материални блага. Хранително производство. 3. Резултатите от...
счетоводство - мн. счетоводства, ср. 1. Само ед. Водене на служебни или търговски сметки. 2. Помещение, където се водят такива сметки. Отивам до ...
безразсъдство - Проява на безразсъден.
господствувам - господствуваш, несв.Господствам.
злорадствувам - злорадствуваш, несв. Злорадствам.
биволовъдство - 1. Спец. Дял от животновъдството, в което се изучават въпросите за отглеждане, хранене и развъждане на биволите.2. Самото отглежд...
дивечовъдство - само ед. Отглеждане на дивеч при специално създадени условия или в контролирани естествени територии.
превъзходство - само ед. Надделяване, показване на по-добри качества; предимство. Числено превъзходство.
кривогледство - само ед. Недостатък на зрението, при който е нарушена успоредността на двете очни оси. Страдам от кривогледство.
непосредствен - непосредствена, непосредствено, мн. непосредствени, прил. 1. Който пряко следва нещо или произтича от него; пряк, най-близък. Непо...
далекогледство - само ед. Дефект на зрението, при който се виждат ясно отдалечени предмети, а не се различават близките обекти.
животновъдство - само ед. 1. Отрасъл на селското стопанство, който се занимава с развъждане и отглеждане на селскостопански животни. 2. Науката за ...
наследственост - наследствеността, само ед., ж. Съвкупност от физически и психически качества на организмите, които се получават от родителите и мо...
възпроизводство - само ед.Спец. Процес на производство като източник на ново производство.
растениевъдство - само ед. Подразделение в селското стопанство на една страна, което се занимава с отглеждане на растения.
производственик - мн. производственици, м. Работник в материалното производство.
съдопроизводство - само ед. Разрешаване на съдебни дела по установения ред.
делопроизводство - само ед. Деловодство (в 1 знач.).
производственичка - мн. производственички, ж. Жена производственик.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: