Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дств - Намерени са 60 думи от търсенето
злорадствам - злорадстваш, несв. Изпитвам злорадство. Всички злорадстваха при провала й на защитата.
лесовъдство - само ед. Дял от растениевъдството и наука за отглеждане, опазване и използване на горите. // прил. лесовъден, лесовъдна, лесовъдно...
овцевъдство - само ед. Селскостопански отрасъл, свързан с отглеждане на овце.
полевъдство - само ед. Остар. Отглеждането на житни растения като част от стопанството на страната; земеделие.
ръководство - мн. ръководства, ср. 1. Само ед. Ръководене. Ръководство на дипломна работа. 2. Орган, колектив, който ръководи. Ръководство на уч...
деловодство - само ед. 1. Водене на служебна преписка и съхраняване на книжата на учреждение. 2. Отдел в учреждение, който се занимава с водене ...
наследствен - наследствена, наследствено, мн. наследствени, прил. 1. Който е получен като наследство (в 1 знач.). Наследствен имот. 2. Който се ...
параходство - мн. параходства, ср. 1. Придвижване на плавателни съдове; корабоплаване. 2. Организация, предприятие, което управлява придвижванет...
посредством - предлог. Чрез, с помощта на нещо или на някого. Действам посредством заплахи.
последствие - мн. последствия, ср. Последица. • Оставям (нещо) без последствия. Не удовлетворявам (молба, искане и др.).
посредствен - посредствена, посредствено, мн. посредствени, прил. Който не се отличава с особени качества от средното ниво; лишен от ценни качес...
зайцевъдство - само ед. 1. Организирано отглеждане на питомни зайци. 2. Наука за отглеждане на питомни зайци.
късогледство - само ед. 1. Недостатък на зрението, при който не се виждат ясно далечни предмети. 2. Прен. Недалновидност, непрозорливост, обикн. ...
птицевъдство - само ед. Развъждане на домашни птици.
пчеловъдство - само ед. Пчеларство.
първородство - само ед. 1. Състояние на първороден. 2. Привилегии на първороден син да наследява.
свиневъдство - само ед. Теорията и практиката за развъждане и отглеждане на свине.
скотовъдство - само ед. Отглеждане и развъждане на полезни животни, добитък; животновъдство. // прил. скотовъден, скотовъдна, скотовъдно, мн. ско...
съседствувам - съседствуваш, несв. Съседствам.
ветроходство - само ед.Спец. Вид воден спорт с ветроходни съдове.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: