Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дств - Намерени са 60 думи от търсенето
родство - само ед. 1. Роднинство. 2. Близост по произход, по някои характерни черти, по съдържание и др. Езиково родство.
бедствам - бедстваш.Живея в мизерия и немотия.
брадство - мн. братства.1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква ц...
блудство - мн. блудства, ср.Разврат, поквара; полово извращение.
родствен - родствена, родствено, мн. родствени, прил. 1. Роднински. 2. Който е в родство (във 2 знач.) с друг. Родствени езици.
средство - мн. средства, ср. 1. Похват, начин на действие, чрез който се постига някаква цел, като се използва всичко необходимо; способ, при...
сродство - само ед. 1. Роднинство. 2. Прен. Качество на сроден (във 2 знач.). Търся сродството между явленията.
сходство - мн. сходства, ср. Прилика, подобие, непълно съответствие.
уродство - мн. уродства, ср. Спец. Вроден траен недостатък в строежа на организма или на части от него.
бедствие - мн. бедствия.Голяма обществена беда; напаст, катастрофа.// прил. бедствен.
блудствам - блудстваш, несв.Върша блудство.
съседство - само ед. Непосредствена близост по местоположение или по местоживеене. Двете къщи са в съседство.
следствие - мн. следствия, ср. 1. Това, което е в зависимост от определена причина; последица, резултат, извод, ефект. Следствие от тази луда ...
бедствувам - бедствуваш, несв.Бедствам.
злорадство - само ед. Чувство на задоволство от чужд неуспех или нещастие.
съседствам - съседстваш, несв. Намирам се в съседство.
наследство - мн. наследства, ср. 1. Имущество, което след смъртта на собственика му преминава у друго лице. 2. Прен. Съвкупност от идейни, бито...
родственик - мн. родственици, м. Роднина.
вследствие - • Вследствие на. Предлог. В резултат, по причина.
господствам - господстваш, несв.1. Господарствам.2. Прен. Доминирам, преобладавам, налагам се. В науката господства мнението.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: