Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

графия - Намерени са 48 думи от търсенето
график - мн. графици, (два) графика, м.1. План, разписание, разпределение по дни, часове или срокове. График на изпитите. Работя по график....
графит - само ед.1. Тъмносив или черен лъскав и мек минерал, от който се правят моливи, бои и др.2. Тънка пръчица от този минерал вътре в м...
грация - мн. грации, ж.1. Само ед. Изящество, красота в движенията и формите на тялото.2. Грациозна жена или девойка.
-графия - (по гр. grapho 'пиша')Втора съставна част на сложни думи, обозначаваща процес или форма на писане, изписване, описване, ...
биография - мн. биографии, ж.Описание на живота и дейността на някое лице; животопис.// прил. биографичен, биографична, биографично, мн. биогр...
география - само ед.Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живит...
орография - само ед. Спец. Наука за релефа на земната повърхност. // прил. орографски, орографска, орографско, мн. орографски.
агиография - Вид религиозна литература за живота на провъзгласените от църквата светци.
автография - (по авто + -графия)1. Печ. Ръчно нанасяне на текст или фигури върху цинкова плоча за литографско отпечатване.2. Точно писмено възп...
антография - (фр. anthographie по гр. anthos 'цвете' + -графия)Символичният език на цветята.
ареография - (нем. Areographie по собств. гр. Ares 'Марс' + -графия)Астрон. Описание на планетата Марс.
вазография - (нлат. vasographia по лат. vas 'съд' + -графия)Мед. Изследване на кръвоносните съдове чрез изпълването им с контрастно в...
демография - само ед. Наука, която изучава населението, неговия състав и развитието му, както и движенията в определена територия.
етнография - само ед. Наука, която изучава материалната и духовната култура на народите. // прил. етнографски, етнографска, етнографско, мн. ет...
идеография - само ед. Писмо с идеограми.
литография - само ед. 1. Отпечатване на картини, плакати и др. с плоската страна на варовит камък, на който предварително са очертани. 2. Прен....
монография - мн. монографии, ж. Научно съчинение, което изчерпателно засяга един въпрос, една тема. // прил. монографичен, монографична, моногр...
калиграфия - само ед. Изкуство за красиво изписване на букви.
ортография - само ед. Правопис.// прил. ортографски, ортографска, ортографско, мн. ортографски.
пирография - само ед. Изкуството да се създават образи върху кожа, дърво и др. с нажежен инструмент.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: