Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

графия - Намерени са 48 думи от търсенето
криптография - само ед. Тайнопис.
сеизмография - само ед. Записване на колебанията на земната кора със сеизмограф. // прил. сеизмографски, сеизмографска, сеизмографско, мн. сеизмо...
автобиография - (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')1. Съчинение, в което авторът описва живота си.2. Кратко описание ...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
историография - само ед. Наука за развоя на историческото знание и методологията на историческата наука. // прил. историографски, историографска, ...
кинематография - само ед. 1. Изкуството и техниката за създаване на филми. 2. Промишлеността за създаване и разпространяване на филми. 3. Всички хо...
антропогеография - (по антропо- + география)Геогр. Течение в икономическата география за решаващото значение на географската среда за развитие на чов...
био-библиография - мн. био-библиографии, ж.Биография на някое лице и библиография на произведенията му.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: