Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гон - Намерени са 66 думи от търсенето
жаргон - само ед. 1. Спец. Говор на социална група (ученици, войници), отличаващ се с експресивни думи и изрази — чужди, диалектни, новообр...
догоня - догониш, мин. св. догоних, мин. прич. догонил, св. — вж. догонвам.
епигон - мн. епигони, м. Привърженик на литературно, научно и др. направление, който не проявява творческа оригиналност, а механично повтар...
изгоня - изгониш, мин. св. изгоних, мин. прич. изгонил, св. — вж. изгонвам.
фургон - мн. фургони, (два) фургона, м. 1. Голяма закрита кола без мотор за жилищни, служебни и др. нужди. 2. Затворен вагон за превоз на б...
архегон - (по rp.arche 'начало, принцип' + gone 'произход, раждане')Бот. Женски размножителен орган в мъхове, папрати, х...
гондола - мн. гондоли, ж.1. Венецианска плоскодънна лодка с издигната предна част, която се управлява с едно гребло.2. Спец. Саморазтоварващ...
гонитба - само ед.1. Гонене, тичане след някого или нещо.2. Преследване на някого, потискане, тормозене; гонение.3. Прен. Стремеж за постига...
Горгона - (гр. Gorgon no gorges 'ужасен')1. Мит. Всяка от трите сестри - крилати чудовища с коси от змии и вкаменяващ поглед.2. Пр...
бегония - мн. бегонии.Декоративно растение със сърцевидни пъстри листа.
гонение - мн. гонения, ср Преследване, тормоз. Подлагам на гонение.
гонорея - само ед.Спец. В медицината — венерическата болест трипер.
гонокок - (нлат. gonococcus по гр. gonos 'семе' + kokkos 'зрънце')Мед. Микроб, причинител на гонореята.
махагон - само ед. Вечнозелено тропическо дърво със здрава червеникава дървесина, от която се изработват мебели. // прил. махагонов, махагон...
разгоня - разгониш, мин. св. разгоних, мин. прич. разгонил, св. — вж. разгонвам.
прогоня - прогониш, мин. св. прогоних, мин. прич. прогонил, св. - вж. прогонвам.
подгоня - подгониш, мин. св. подгоних, мин. прич. подгонил, св. — вж. подгонвам.
полигон - мн. полигони, (два) полигона, м. 1. Специална площадка за военно или спортно обучение, за каране и изпитване на коли и др. 2. Прен...
аргонавт - мн. аргонавти.В старогръцката митология - моряци, които с кораба Арго, водени от Язон, отплували за Колхида, за да си върнат златн...
арагонит - (фр. aragonite по Арагон - област в Испания + -ит)Минер. Кристална разновидност на калциев карбонат с ромбични кристали.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: