Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вре - Намерени са 61 думи от търсенето
бре - част.Диал. При обръщение или вместо обръщение - за изразяване на фамилиарност, пренебрежение, ирония.
вие - или съкр. вий, вин. вас, крат. ви, дат. остар. вам. крат. ви, лично мест.1. Употребява се за посочване на лицата, на които се гово...
все - нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мъл...
яре - мн. ярета, ср. Малкото на коза; козле. // прил. ярешки, ярешка, ярешко, мн. ярешки. Ярешка кожа. От стара коза яре. Разг. Опитен, ...
вред - нареч.Разг. Навсякъде, по всички места.
вреда - мн. вреди, ж. Ущърб, щета. Причинявам вреда. Нанасям вреда.// прил. вреден, вредна, вредно, мн. вредни. Вреден гризач. Това вредно...
врежа - врежеш, мин. св. врязах, мин. прич. врязал, св.— вж. врязвам.
врещя - врещиш, мин. св. врещях, мин. прич. врещял, несв.1. За коза - продължително издавам пресеклив, треперлив глас.2. Прен. Разг. Прене...
вредя - вредиш, мин. св. вредих, мин. прич. вредил, несв.Причинявам вреда. Пушенето вреди на здравето. Това не ми вреди.• Не вреди. Разг. ...
време - мн. времена, ср.1. Спец. Само ед. Във философията — основна форма, наред с пространството, на съществуване на материята. Във време...
врекна - врекнеш, мин. св. врекнах, мин. прич. врекнал, св.- вж. вряквам.
вресна - вреснеш, мин. св. вреснах, мин. прич.вреснал, св.— вж. врясвам.
вредом - нареч. Разг.Вред.
овреме - нареч. Разг. В необходимия момент или малко преди него. Изчезвай овреме, докато не са те открили тук.
навред - нареч. Навсякъде, по всички места. Питах навред, но никой не знаеше.
отвред - нареч. От всички страни, отвсякъде. Стръмни скали отвред ограждат манастира.
увредя - увредиш, мин. св. увредих, мин. прич. увредил, св. — вж. увреждам.
геврек - мн. гевреци, (два) геврека, м.Тънък сух кравай от варено и изпечено тесто.// същ. умал. геврече, мн. гевречета, ср
ливрея - мн. ливреи, ж. Униформена официална горна дреха с нашивки за лакеи, кочияши и др. Лакей с ливрея.
вреждам - вреждаш, несв; и вредя, св.1. Какво/ кого. Поставям в общ ред с други.2. Кого. Настанявам не по редовния начин, а като използвам л...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: