Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

водо - Намерени са 28 думи от търсенето
вада - мн. вaди, ж.1. Изкуствено прокопан плитък и тесен канал, по който се пуска вода за напояване или към воденица.2. Малка рекичка.// ...
вадя - вадиш, вадих, вадил.1. Измъквам, изкарвам.2. Остар. Разг. Снабдявам се, сдобивам се (обикн. с документ).//същ. вадене.
веда - мн. веди.В българската митология - женско същество, самодива, която броди по нощите и върши зло на хората; бродница.
вода - мн. води, ж.1. Само ед. Прозрачна безцветна течност, която в чист химически вид представлява съединение на водород и кислород.2. П...
въдя - въдиш, мин. св. въдих, мин. прич. въдил, несв.; какво.Развъждам, отглеждам (животни, растения).— въдя се.За животни, растения — ра...
водя - водиш, мин. св. водих и водих, водил и водил, несв.1. Какво/кого. Карам това, което може да се движи (човек, животно) да върви сле...
веди - само мн.Староиндийски литературни творби.
видя - видиш, мин. св. видях, мин. прич. видял, св.— вж. виждам.
водо- - Първа съставна част на сложни думи със значение вода, напр. водовместилище, водовместимост, водоизточник, водолечение, водопровод,...
водоем - мн. водоеми, (два) водоема, м. Място, заето с вода или предназначено за събиране и съхраняване на вода. Естествен водоем. Изкустве...
водолаз - мн. водолази, м.Човек със специална екипировка, който продължително време работи под вода.// прил. водолазен, водолазна, водолазно...
водопад - мн. водопади, (два) водопада, м.Място, където поради разлика в нивата течаща вода пада от високо. Ниагарският водопад.
водомер - мн. водомери, (два) водомера, м.Уред за отчитане на количеството вода, протекла в една водопроводна инсталация.
водовоз - мн. водовози, (два) водовоза, м.Автомобил за превоз на вода в голяма цистерна.
вододел - мн. вододели, (два) вододела, м.Мислена линия по най-високите части на възвишение, планина, която разделя два водни басейна.// при...
водолей - водолеят, водолея, мн. водолеи, м.1. Само ед. Съзвездие и знак от зодиака (м. януари — февруари).2. Лице, родено под този зодиакал...
водопой - водопоят, водопоя, мн. водопои, (два) водопоя, м.1. Само ед. Поене с вода на добитък. Водя ги на водопой. Време за водопой.2. Мяст...
водород - само ед.Спец. Химически елемент — най-лекият и най-разпространеният в природата безцветен газ, съставна част на водата.// прил. во...
водосток - мн. водостоци, (два) водостока, м.Тръбно съоръжение за отвеждане на стичаща се вода.// прил. водосточен, водосточна, водосточно, м...
водосвет - мн. водосвети, (два) водосвета, м.1. Само ед. Църковен обред за освещаване на вода, обикн. при започване на нова дейност. Правя во...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: