Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

виз - Намерени са 65 думи от търсенето
автосервиз - мн. автосервизи, (два) автосервиза.Предприятие за ремонт и техническо обслужване на автомобили.
болшевизъм - (рус. большевизм)Основано от Ленин през 1903 г. отделило се от руската социалдемокрация пролетарско движение на основата на маркси...
меншевизъм - само ед. Истор. Течение в руската социалдемокрация, възникнало в противовес на болшевизма.
инквизирам - инквизираш, несв. и св.; кого. Подлагам на инквизиция, измъчвам.
реквизирам - реквизираш, несв. и св.; какво. Правя реквизиция.
реквизитор - мн. реквизитори, м. Човек, който се грижи за реквизита в театъра.
реквизиция - само ед. Във време на война — принудително изземване на храни, животни и друго имущество от населението срещу заплащане. // прил. ...
инквизиция - мн. инквизиции, ж. 1. Истор. Само ед. Съдебно-полицейски орган на Католическата църква през средните векове, който жестоко наказва...
активизирам - активизираш.Правя да стане активен, предизвиквам активност - активизирам се.// същ. активизиране.
активизация - (лат. activisatio 'задействане')Засилване или подбуждане на дейността.// Същ. активизирам и активирам.
билингвизъм - само ед.Спец. Двуезичие; употреба на два езика в една държава.
негативизъм - само ед. Спец. Противопоставяне на всяка външна намеса, което е симптом на душевно заболяване.
позитивизъм - само ед. 1. Спец. Философско течение през XIX и XX в., което поставя в основите на знанието сетивните данни, опита като сбор от въ...
релативизъм - само ед. Спец. Субективно идеалистическо учение, което отрича възможността за обективно познание, опирайки се на относителността н...
рецидивизъм - само ед. Повтаряне на еднотипни явления.
масовизирам - масовизираш, несв. и св. какво. Правя да стане (прекалено) достъпно за широк кръг от хора. — масовизирам се. Ставам (прекалено) до...
визуализация - (фр. visualisation)Книж. Представяне във форма, удобна за зрително наблюдение.// гл. визуализирам.
колективизъм - само ед. Морален принцип на взаимопомощ между хората и преданост към общите интереси. Колективизмът в родовото общество.
примитивизъм - само ед. 1. Опростен подход към нещата. 2. Спец. Направление в изкуството, което подражава на примитивното виждане за света, на пр...
субективизъм - само ед. 1. Спец. Философско направление, което отрича външния материален свят и го смята за резултат от усещанията и възприятията...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: