Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

виз - Намерени са 65 думи от търсенето
кервиз - само ед. Целина.
сервиз - мн. сервизи, (два) сервиза, м. Комплект от съдове за храна, за чай, за кафе, за алкохол и др. за определен брой хора, който е с ед...
визитка - мн. визитки, ж.Визитна картичка.
визирам - визираш, несв. и св.1. Какво/кого. Имам предвид, посочвам. Мене ли визираш с това изказване?2. Насочвам оптически уред към дадена ...
ревизор - мн. ревизори, м. Човек, който прави ревизия (в 1 знач.). // прил. ревизорски, ревизорска, ревизорско, мн. ревизорски.
ревизия - мн. ревизии, ж. 1. Проверка, преглед на работата на учреждение или на отделно лице с цел да се установи законосъобразността, прав...
дивизия - мн. дивизии, ж. Голямо войсково обединение на няколко еднородни или разнородни части. Танкова дивизия.
атавизъм - мн. атавизми.Поява на белег в организма на човек,животно или растение, който е съществувал или е бил свойствен на техните древни п...
аривизъм - (фр. arrivisme по arriver 'успявам')Книж. Силна амбиция.
визуален - визуална, визуално, мн. визуални, прил.Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства.// нареч. в...
визионер - (фр. visionnaire по лат. visio 'видение')Книж. Човек, който има видения.
провизии - само мн. Хранителни продукти, хранителни припаси.
реквизит - само ед. Предмети, необходими за театрална постановка.
сервизен - сервизна, сервизно, мн. сервизни, прил. Който е предназначен за извършване на услуги и поправки. • Сервизно помещение. Помещение з...
визитация - мн. визитации, ж.Обхождане на болните от лекуващия лекар в болницата по определено време от деня. Минавам на визитация.
псовизвам - псовисваш, несв. и псовисам, св. Диал. Грубо. Умирам.
ревизирам - ревизираш, несв. и св.; какво/кого. Правя ревизия.
ревизорка - мн. ревизорки, ж. Жена ревизор.
телевизор - мн. телевизори, (два) телевизора, м. Апарат за приемане на излъчваните телевизионни сигнали и непосредствено възпроизвеждане на об...
телевизия - мн. телевизии, ж. Обикн. ед. Система за предаване и приемане на образи от разстояние чрез електрически сигнали. Българска национал...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: