Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вед - Намерени са 103 думи от търсенето
аед - (фр. aide от гр. aoidos)Странстващ поет от Омировата епоха, изпълняващ песни за героите и боговете в акомпанимент на лира.
век - векът, века, мн. векове, (два) века.1. Време от сто години; столетие.2. Исторически период, епоха, която се характеризира със своя...
вещ - вещо, мн. вещи, прил.Опитен, изкусен, компетентен.• Вещо лице. Спец. Лице със специални познания в определена област, поканено в ...
вея - вееш, мин. св. вях и веях, мин. прич. вял и веял, несв.1. За вятър — духам. Вятърът вее.2. Какво. Правя да се движи, да се развява...
лед - ледът, леда, мн. ледове, (два) леда. м. 1. Замръзнала втвърдена вода. Ставам на лед. Ледът се топи. 2. Прен. Студенина, безчувстве...
мед - медът, меда, само ед., м. Сладко гъсто вещество, изработвано от пчелите от цветния нектар. Акациев мед. // прил. меден, медена, ме...
ред - редът, реда, мн. редове, (два) реда, м. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети, знаци. Застани в реда си! Ку...
вид - видът, вида, само ед., м.Външност, видим облик, изглед.
веда - мн. веди.В българската митология - женско същество, самодива, която броди по нощите и върши зло на хората; бродница.
веди - само мн.Староиндийски литературни творби.
ведър - ведра, ведро, мн. ведри.1. Ясен, светъл, свеж.2. Прен. Бодър, чист, доброжелателен.// същ. ведрост.
ведро - мн. ведра.Дървен съд като кофа за вода, мляко и под.
сведа - сведеш, мин. св. сведох, мин. прич. свел, св. — вж. свеждам.
въведа - въведеш, мин. св. въведох, мин. прич. въвел, св.— вж. въвеждам.
доведа - доведеш, мин. св. доведох, мин. прич. довел, св. — вж. довеждам.
заведа - заведеш, мин. св. заведох, мин. прич. завел, св. — вж. завеждам.
изведа - изведеш, мин. св. изведох, мин. прич. извел, св. — вж. извеждам.
веднъж - нареч.1. Един път, еднократно.2. Някога, неопределено кога в миналото.Веднъж завинаги. Окончателно, за всякога.
говедо - мн. говеда, ср.1. Едро рогато тревопасно животно, което се отглежда от човека за мляко, месо и работа.2. Прен. Грубо. За изразяван...
наведа - наведеш, мин. се. наведох, мин. прич. навел, св. — вж. навеждам.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: