Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вед - Намерени са 103 думи от търсенето
неведнъж - нареч. Многократно, не само един път. Неведнъж съм посещавал този град.
отведнъж - нареч. 1. Изведнъж, внезапно. 2. На един път, с едно действие. Отведнъж успя.
сърцевед - мн. сърцеведи, м. Човек, който познава добре човешките чувства и преживявания. Писател сърцевед.
ведомост - ведомостта, мн. ведомости.Списък с имена; сведение с данни.
езиковед - мн. езиковеди, м. Учен, специалист по езикознание. // прил. езиковедски, езиковедска, езиковедско, мн. езиковедски. Езиковедски по...
обзаведа - обзаведеш, мин. св. обзаведох, мин. прич. обзавел, св. — вж. обзавеждам.
наизведа - наизведеш, мин. св. наизведох, мин. прич. наизвел, св. — вж. наизвеждам.
праведен - праведна, праведно, мн. праведни, прил. 1. Който се съобразява с определени религиозни норми, канони. Праведен християнин. 2. Оста...
разведен - разведена, разведено, мн. разведени, прил. Който се е развел.
разведря - разведриш, мин. св. разведрих, мин. прич. разведрил, св. — вж. разведрявам.
осведомя - осведомиш, мин. св. осведомих, мин. прич. осведомил, св. — вж. осведомявам.
проповед - проповедта, мн. проповеди, ж. 1. Спец. Реч с религиозно-нравоучително съдържание. 2. Прен. Устен или писмен текст, с който се раз...
почвовед - мн. почвоведи, м. Човек, който се занимава с изследване на почвата (в 1 знач.).
сведение - мн. сведения, ср. 1. Известие, новина, информация, предадени от някъде. Получавам сведения от фронта. Изпращам сведения. Нямам ник...
говедарка - мн. говедарки, ж.Жена говедар.
заведение - мн. заведения, ср. 1. Търговско предприятие за обществено хранене и/или за увеселение (ресторант, дискотека и др.). Всички заведен...
заповеден - заповедна, заповедно, мн. заповедни, прил. Който съдържа или изразява заповед-ност, повелителност. Заповеден тон. Заповеден жест.
въведение - мн. въведения, ср.1. Начална част на литературно, научно или музикално произведение; увод.2. Само ед. Начало към действие.
ведомство - мн. ведомства.Учреждение, административна служба.// прил. ведомствен.
доведеник - мн. доведеници, м. Дете, обикн. момче, по отношение на втория си баща.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: