Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

б--------- - Намерени са 113 думи от търсенето
бедствувам - бедствуваш, несв.Бедствам.
библиотека - мн. библиотeки, ж.1. Учреждение, където се събират, обработват и пазят книги и други видове печатни издания за обществено използва...
баданосвам - баданосваш.Разг. Варосвам с баданарка.// същ. баданосване.
бакенбарди - само мн.Необръсната мъжка брада от слепоочията надолу покрай ушите.
баламосвам - баламосваш.Разг. Правя на балама; заблуждавам, лъжа, подвеждам.- баламосвам се.Правя се на балама; държа се като балама.
балансирам - балансираш.1. Запазвам или поддържам равновесие при неустойчиво положение.2. Уравновесявам; привеждам в равновесие.// същ. баланси...
балканджия - мн. балканджии.Човек от балкана.// прил. балканджийски.
балканиада - мн. балканиади.Периодични спортни състезания между страните от Балканския полуостров.
балсамирам - балсамираш.Обработвам мъртво тяло със специални вещества, за да го запазя от разлагане за дълго.// същ. балсамация.
бандитизъм - мн. бандитизми.Дейност, проява на бандити.
барабанист - мн. барабанисти.Музикант в оркестър, който изпълнява партиите за барабан.
барабанчик - мн. барабанчици.Лице, което отмерва с барабан такта при маршируване.
барбаризъм - (фр. barbarisme от лат. barbarismus но гр. barbaros 'чужд')Чужда дума или израз в езика; варваризъм.
барбитурат - мн. барбитурати, (два) барбитурата.В медицината - лекарствено вещество със сънотворно и наркотично действие.
барокамера - мн. барокамери.Камера с сгъстена или разредена атмосфера, в която се извършват различни изпитания и изследвания на апаратура или х...
басирам се - басираш се.Хващам се на бас; обзалагам се.
батакчийка - мн. батакчийки.Жена батакчия.
баялдисвам - баялдисваш, баялдисам.Остар. Припадам, губя съзнание, примирам.
безбожнича - безбожничиш, безбожничих, безбожничил.Проявявам се като безбожник.
безвкусица - мн. безвкусици.Отсъствие, липса на добър вкус.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: