Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бро - Намерени са 85 думи от търсенето
бре - част.Диал. При обръщение или вместо обръщение - за изразяване на фамилиарност, пренебрежение, ирония.
брод - бродът, брода, мн. бродове, (два) брода.Плитко или тихо място в река, където е удобно да се прегази или да се премине с кола.
брой - броят, броя, мн. броеве, (два) броя.1. Само ед. Определено количество единици; число.2. Пореден номер на периодично издание.
бром - бромът, брома, само ед.Спец. Химически елемент - Тежка червено-кафява течност с остра задушлива миризма, която има приложение в ме...
броя - броиш, броих, броил.1. Изреждам числата в последователен ред.2. Определям количеството единици в една съвкупност.3. Имам, съдържам...
габро - (ит. gabbro от лат. glaber 'гладък')Минер. Зърнеста магмена скала с приятни тонове, лесно полируема и употребявана в стр...
бродя - бродиш, бродил, бродих.Скитам, странствам, ходя насам-натам; витая, блуждая.
броен - бройна, бройно, мн. бройни.Който се отнася до брой (в 1 знач.). Бройна система.
бронз - бронзът, бронза, само ед.1. Сплав от мед и калай или олово със златисто кафяв цвят.2. Прах или боя от тази сплав.// прил. бронзов.
броня - мн. брони.1. Истор. В древността и Средновековието - метална дреха за предпазване на войните в бой.2. Здрава метална, стоманена об...
брояч - мн. броячи, (два) брояча.Устройство за преброяване.// прил. броячен.
добро - само ед. 1. Нещо, което е хубаво, което е в полза на хората, което има висока морална стойност. Доброто е нравствена категория. 2....
оброк - мн. оброци, (два) оброка, м. 1. Остар. Обещание, свързано с религиозни схващания или със суеверие. 2. Обредна служба по повод няко...
ребро - мн. ребра, ср. 1. Всяка една от дъгообразните тесни и плоски кости, които образуват гръдния кош на гръбначните животни и на човека...
бройка - мн. бройки.Една единица от определено количество еднородни единици.
брокат - само ед.Вид тежък копринен плат със златни или сребърни нишки.
брошка - мн. брошки.Женско украшение, на чиято задна страна има игла за прикрепване към дрехата.
брокер - мн. брокери.Посредник на търговски сделки; борсов посредник.// прил. брокерски.
бронхи - ед. бронх.Разклонения на дихателната тръба, по които се отвежда въздух в белите дробове.// прил. бронхиален.
добро- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Добър, мил, приятен, напр. добросърдечие, добронравие, добролик и др. 2. Добро...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: