Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бро - Намерени са 85 думи от търсенето
добродетел - добродетелта, мн. добродетели, ж. 1. Нравствено качество с висока положителна оценка в обществото. Ти имаш много добродетели и сам...
добродушен - добродушна, добродушно, мн. добродушни, прил. 1. Който е с приятен, благ характер, с добра душа. Добродушен човек. 2. Който изразя...
добродушие - само ед. Добродушност. Добродушието му е известно на всички.
летоброене - само ед. Система за определяне на времето по години, като за начало се взема важно историческо събитие. Християнско летоброене.
пребродвам - пребродваш, несв. Преброждам.
преброждам - преброждаш, несв. и пребродя, св.; какво. Преминавам територия от начало до край, във всички посоки; обхождам. Преброждам страната...
преброявам - преброяваш, несв. и преброя, св.; какво/кого. Броя докрай цялото налично количество.
среброглав - среброглава, среброглаво, мн. среброглави, прил. На когото косите имат цвят на сребро; изцяло побелял. Среброглав старец.
преброител - преброителят, преброителя, мн. преброители, м. Човек, който преброява при гласуване.
бронтозавър - (нлат. brontosaurus)Палеонт. Динозавър с дълга шия и опашка.
сребролюбка - мн. сребролюбки, ж. Сребролюбива жена.
сребролюбец - мн. сребролюбци, м. Сребролюбив човек.
сребролюбив - сребролюбива, сребролюбиво, мн. сребролюбиви, прил. Който обича парите; алчен, скъпернически. // същ. сребролюбие, ср.
добронамерен - добронамерена, добронамерено, мн. добронамерени, прил. 1. Който се характеризира с добри намерения към някого или към нещо. Добр...
доброжелател - доброжелателят, доброжелателя, мн. доброжелатели, м. 1. Човек, който желае доброто на някого, който се стреми да му помогне. Имам ...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
преброителка - мн. преброителки, ж. Жена преброител.
добросъвестен - добросъвестна, добросъвестно. мн. добросъвестни, прил. 1. Който проявява съвестта си при изпълнение на някаква работа или на задъл...
добросърдечен - добросърдечна, добросърдечно, мн. добросърдечни, прил. 1. Който се характеризира с добро сърце, с любов към хората; добродушен. До...
добросърдечие - само ед. Добросърдечност, добродушие.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: