Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бен - Намерени са 106 думи от търсенето
преподобен - преподобна, преподобно, мн. преподобни, прил. Определение към светци от по-долен ранг.
дружелюбен - дружелюбна, дружелюбно, мн. дружелюбни, прил. 1. Който е настроен приятелски, предразположен е към някого; приветлив. Дружелюбен ч...
бенедиктин - (фр. benedictine по собств.)Вид ликьор, който се приготвя, като в коняк се накисват различни билки, първоначално специалитет на бе...
бензалдехид - (фр. benzaldehyde, нем. Benzaldehyd, съкр. от Benzo (esaure) + алдехид)Хим. Масловидна безцветна течност, извличана от костилките ...
боеспособен - боеспособна, боеспособно, мн. боеспособни, прил.Спец. Който е годен, подготвен за бойни действия.// същ. боеспособност, боеспособн...
дееспособен - дееспособна, дееспособно, мн. дееспособни, прил. Който има способност да работи. Дееспособен човек. // същ. дееспособност, дееспос...
долнопробен - долнопробна, долнопробно, мн. долнопробни, прил. 1. Който е от най-ниско качество. Долнопробен ресторант. 2. Прен. Който има ниски...
приспособен - приспособена, приспособено, мн. приспособени, прил. Който се е приспособил към нещо.
себеподобен - себеподобна, себеподобно, мн. себеподобни, прил. Който се отнася към същия животински вид. Пингвинът се чувства най-добре сред себ...
бенефициент - (фр. beneficient 'облагодетелстван')Фин. Трета страна, в полза на която се сключва договор.
недружелюбен - недружелюбна, недружелюбно, мн. недружелюбни, прил. Който не е дружелюбен; враждебен. Недружелюбен човек. // същ. недружелюбност, ...
бенедиктинец - (фр. benedictin по собств. лат. St. Benedictus - римски папа от VII в.)Църк. Монах от Бенедиктинския орден (основан в IX в. и дал ...
бензинопровод - мн. бензинопроводи, (два) бензинопровода.Тръби за прокарване на бензин от едно място на друго.
жизнеспособен - жизнеспособна, жизнеспособно, мн. жизнеспособни, прил. Който е способен да живее, да съществува и да се развива.
небоеспособен - небоеспособна, небоеспособно, мн. небоеспособни, прил. Който не е боеспособен. // същ. небоеспособност, небоеспособността, ж.
правдоподобен - правдоподобна, правдоподобно, мн. правдоподобни, прил. Който изглежда като истински, правдив; вероятен. Правдоподобна теория. // с...
правоспособен - правоспособна, правоспособно, мн. правоспособни, прил. Който е придобил документ за упражняване на определена професия. Правоспосо...
приспособенец - мн. приспособенци, м. Човек, който се приспособява към обстоятелствата и нагажда към тях своите възгледи, поведение. // прил. прис...
трудоспособен - трудоспособна, трудоспособно, мн. трудоспособни, прил. Който е способен да се труди. Трудоспособно население. // същ. трудоспособн...
човекоподобен - човекоподобна, човекоподобно, мн. човекоподобни, прил. Който прилича на човек. Човекоподобна маймуна.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: