Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бен - Намерени са 106 думи от търсенето
подробен - подробна, подробно, мн. подробни, прил. Който е пълен, изчерпателен, с възможно най-много детайли; обстоен. Подробно описание.
потребен - потребна, потребно, мн. потребни, прил. Който е необходим, от който има потреба, нужда. Потребен човек.
прокобен - прокобна, прокобно, мн. прокобни, прил. Който прокобява, който вещае нещастие. Прокобен сън.
способен - способна, способно, мн. способни, прил. 1. Който има способности; надарен, изкусен, талантлив, даровит. Способен занаятчия. Способ...
служебен - служебна, служебно, мн. служебни, прил. 1. Който е свързан със служба (в 1 и 2 знач.). Служебни задължения. Служебно пътуване. Слу...
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
бенгалски - (от инд. собств. Bengali)Който се отнася до Бенгалия - област в Източна Индия.бенгалски огън- химическа избухлива смес, горяща с я...
враждебен - враждебна, враждебно, мн. враждебни, прил.Който е изпълнен с вражда, ненавист: неприязнен, недоброжелателен. Враждебен поглед.// н...
задгробен - задгробна, задгробно, ми. задгробни, прил. Който е свързан според религиозните представи с живот след смъртта. Задгробен свят.
надгробен - надгробна, надгробно, мн. надгробни, прил. Който е разположен над гроба или върху гроба. Надгробен камък. • Надгробно слово. Реч, ...
озлобение - само ед. Озлобление.
раздробен - раздробена, раздробено, мн. раздробени, прил. Който е разделен на малки части. Раздробена земя.//същ. раздробеност, раздробеността...
особеност - особеността, мн. особености, ж. Характерна, отличителна черта на нещо.
беневреци - само мн.Тесни шопски панталони от бял шаяк.
прискърбен - прискърбна, прискърбно, мн. прискърбни, прил. Който изпитва прискърбие; печален.
безподобен - безподобна, безподобно, мн. безподобни.1. Който няма подобен на себе си; единствен.2. Пренебр. Изключителен, извънредно голям.
белодробен - белодробна, белодробно, мн. белодробни.Който се отнася до белите дробове.
непотребен - непотребна, непотребно, мн. непотребни, прил. Който не е потребен; ненужен, излишен. Непотребни мебели. // същ. непотребност, непо...
неспособен - неспособна, неспособно, мн. неспособни, прил. 1. Лишен от способност. Неспособен човек. 2. Който не притежава качества за някаква ...
погребение - мн. погребения, ср. 1. Само ед. Заравяне на мъртвец. 2. Църковен или битов ритуал за заравяне на мъртвец.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: