Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аца - Намерени са 23 думи от търсенето
аба - мн. аби.1. Дебел вълнен плат.2. Връхна мъжка дреха от този плат.
ага - мн. аги.Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.
ала - съюз. Но.
ама - съюз. Но, обаче.
аха - 1. За потвърждение, изразено мимоходом.2. За означаване, че едно действие почти е щяло да стане или почти ще стане, но не става.
ара - (бразил. ara)Зоол. Едър южноамерикански папагал с ярка окраска.
каца - мн. каци, ж. Голям съд, направен от стегнати с метални обръчи подредени една до друга дъски, с форма на издут цилиндър или на прес...
маца - мн. маци, ж. Гальовно название на котка.
цаца - мн. цаци, ж. 1. Вид дребна морска риба. 2. Прен. Дребен, незначителен човек.
кацам - кацаш, несв. 1. Стъпвам някъде след летене. Птицата често каца на този клон. 2. За самолет или ракета — приземявам се. Самолетите ...
кацар - кацарят, кацаря, мн. кацари, м. Занаятчия, който изработва каци, бъчви, бурета.
мацам - мацаш, несв. 1. Какво/кого. Цапам, калям. 2. Рисувам или боядисвам неумело. — мацам се. 1. Калям, цапам сам себе си. 2. Пренебр. Г...
пиаца - мн. пиаци, ж. 1. Остар. Площад. 2. Място, където се наема превозно средство. 3. Място, където се наемат работници.
зацапам - зацапаш, св. - вж. зацапвам.
замацам - замацаш, св. — вж. замацвам.
зацапан - зацапана, зацапано, мн. зацапани, прил. Който е с размазани, замазани нечистотии.
накацам - накацаш, св. — вж. накацвам.
нацапам - нацапаш, св. — вж. нацапвам.
зацапвам - зацапваш, несв. и зацапам, св. 1. Започвам да цапам, да пляскам, да плискам в нещо рядко или течно. Зацапа с крака в калта. 2. Как...
лапацало - мн. лапацала, ср. Разг. Човек, който говори много, говори празни приказки. Голямо лапацало е, не ме оставя да си гледам работата.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: