Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

акс - Намерени са 50 думи от търсенето
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
апраксия - (нлат. apraxia по гр. apraxia 'бездействие')Мед. Нарушаване способността за извършване на целесъобразни действия поради ...
гетинакс - само ед.Спец. Електроизолационен пластичен материал от хартиени слоеве, напоени със синтетична смола.
максимум - 1. Нареч. Най-много, не повече от. Лекарят може да приеме още максимум двама пациенти. 2. Същ., само ед., м. Възможно най-голямо, ...
наваксам - наваксаш, св. — вж. наваксвам.
саксофон - мн. саксофони, (два) саксофона, м. Меден духов музикален инструмент.
таксувам - таксуваш, несв. 1. Какво/кого. Събирам, вземам такса. Вие таксуван ли сте? 2. Прен. Какво. Окачествявам, смятам. Той таксува всяк...
телефакс - мн. телефаксове, (два) телефакса, м. 1. Апарат за предаване и приемане на писмени съобщения и снимки на разстояние през телефоннат...
аеротакси - (по аеро- + такси)Ав. Малък самолет, наеман като такси от пътника.
атараксия - (гр. ataraxia 'отсъствие на смущения')Книж. Пълно душевно спокойствие и невъзмутимост, което според епикурейците е качес...
ваксаджия - мн. ваксаджии.Човек, чийто занаят е да лъска обувки на улицата.
наваксвам - наваксваш, несв. и наваксам, св. Достигам нещо пропуснато, неизпълнено. Наваксах пропуснатото.
синтаксис - само ед. Спец. Дял от граматиката, който изучава законите, по които се съчетават думите и се изграждат изречения, строежа на изреч...
факсимиле - мн. факсимилета, ср. 1. Точно възпроизведен (чрез преснимане или клише) оригинал на ръкопис, подпис, книга и др. 2. Печат с гравир...
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
ваксинация - само ед.Вкарване на ваксина в организма.
ваксинирам - ваксинираш.Вкарвам ваксина в организма.// същ. ваксиниране.
таксиметър - мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се запл...
максимален - максимална, максимално, мн. максимални, прил. Най-голям, краен, последен, най-висок. Максимални усилия.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: