Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

акс - Намерени са 50 думи от търсенето
релаксация - само ед. 1. Спец. В медицината — почивка (като терапия). 2. Отпускане, почивка след голямо натоварване.
акселерация - мн. акселерации.Ранно развитие, ускорено израстване на деца и юноши.
автоваксина - (лат. autovaccinum по авто + ваксина)Мед. Ваксина от микроби на болния, върху когото ще се прилага.
антиклимакс - (нем. Antiklimax по анти- + гр. klimax 'стълба')Литер. Фигура, при която думите се подреждат в низходяща смислова градац...
максималист - мн. максималисти, м. Човек, който проявява максимализъм.
максимализъм - само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.
реваксинация - само ед. Повторна ваксинация.
реваксинирам - реваксинираш, несв. и св.; какво/ кого. Повторно ваксинирам.
англосаксонец - (англ. Anglo-Saxon)Потомък на германските племена, завладели Британия през V в.; човек от английски произход.// Прил. англосаксонс...
максималистка - мн. максималистки, ж. Жена максималист.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: