Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аерон - Намерени са 4 думи от търсенето
аеро- - (по гр., лат. аег 'въздух')Първа съставна част на сложни думи със значение 'въздушен, въздухоплавателен', напр...
аероб - (по аеро- + гр. b(ios) 'живот')Биол. Организъм, който се нуждае от кислород, за да живее.// Прил. аеробен.
перон - мн. перони, (два) перона, м. Площадка за пътници на железопътна гара или на станция на метро. Целият перон беше изпълнен с пос-рещ...
аеронавигация - и аеронавтика (по аеро- + навигация)Ав. Въдухоплаване.//Прил. аеронавигационен.// Същ. аеронавт.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: