Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аго - Намерени са 162 думи от търсенето
неблагоприятен - неблагоприятна, неблагоприятно, мн. неблагоприятни, прил. 1. Който не е благоприятен, не носи полза, не помага. Неблагоприятни кли...
неблагоразумен - неблагоразумна, неблагоразумие, мн. неблагоразумни, прил. Който не се съобразява със здравия разум. Неблагоразумни действия.
отблагодаря се - отблагодариш се, мин. св. отблагодарих се, мин. прич. отблагодарил се, св. — вж. отблагодарявам се.
благоденствувам - благоденствуваш.Благоденствам.
благодетелствам - благодетелстваш.Постъпвам като благодетел; върша благодеяния.
благоприятствам - благоприятстваш, несв.; за какво.Подпомагам, съдействам, улеснявам.
благоразположен - благоразположена, благоразположено, мн. благоразположени. прил.1. Благосклонен, доброжелателен.2. Който е израз на добро разположе...
благотворителен - благотворителна, благотворително, мн. благотворителни, прил.Който оказва материална, хуманитарна помощ на бедни и изпаднали в беда...
благоустройство - само ед.Добра уредба, наличие на удобства за живеене. Започва благоустройството на квартала.// прил. благоустройствен, благоустрой...
вагон-ресторант - мн. вагон-ресторанти, (два) вагон-ресторанта.Вагон във влак, който е направен на ресторант за пътниците.
неблагоприличие - само ед. Проява на неблагоприличен човек.
неблагонадежден - неблагонадеждна, неблагонадеждно, мн. неблагонадеждни, прил. Който не внушава доверие. // същ. неблагонадеждност, неблагонадежднос...
неблагоприличен - неблагоприлична, неблагоприлично, мн. неблагоприлични, прил. Неприличен.
неблагопристоен - неблагопристойна, неблагопристойно, мн. неблагопристойни, прил. Който е лишен от благопристойност; неприличен.
сурдопедагогика - само ед. Спец. Дял от дефектологията, който се занимава с обучението на глухонеми деца и на деца със слухови дефекти.
облагодетелствам - облагодетелстваш, несв. и св.; кого/какво. Създавам благоприятни условия за някого или нещо; подпомагам (обикн. незаслужено). Обла...
благодетелствувам - благодетелствуваш.Благодетелствам.
благоприятствувам - благоприятствуваш, несв.Благоприятствам.
отблагодарявам се - отблагодаряваш се, несв. и отблагодаря се, св. Отплащам се за оказана услуга или помощ.
разглаголствам се - разглаголстваш се, св. Остар. Започвам много да говоря; разприказвам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: