Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

СССРС - Намерени са 129 думи от търсенето
дайре - мн. дайрета, ср. Ударен музикален инструмент от опъната върху дървен обръч кожа с металически пластини или звънчета отстрани.
допра - допреш, мин. св. допрях, мин. прич. допрял, св. — вж. допирам.
ешарп - мн. ешарпи, (два) ешарпа, м. Вид шалче от фина материя.
зайре - само ед. 1. Всички видове зърнени храни, обикн. предназначени за животни. 2. Запаси от зърнени храни.
запра - запреш, мин. св. запрях, мин. прич. запрял, св. - вж. запирам.
завра - завреш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
завря - завриш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
замра - замреш, мин. св. замрях, мин. прич. замрял, св. — вж. замирам.
заора - заореш, мин. св. заорах, мин. прич. заорал, св. — вж. заоравам.
зебра - зебри, ж. 1. Див африкански кон с окраска от тъмни и светли ивици. Стадо зебри. 2. Прен. Пешеходна пътека на оживени места, означе...
бъбря - бъбриш, бъбрих, бъбрил.1. Говоря много за маловажни неща; постоянно приказвам; бърдоря.2. Бъбля (в 2 знач.).
вътре - нареч.В пределите на едно място или пространство. Влез вътре!• Вътре съм. Разг.1. Ощетен съм, загубил съм.2. Замесен съм.• Влизам/...
къдра - мн. къдри, ж. Къдрица. Тъмни къдри падат по гърба и.
къдря - къдриш, мин. св. къдрих, мин. прич. къдрил , несв.; какво. Правя коса да стане къдрава. — къдря се. Ставам къдрав; мога да стана к...
къкря - къкриш, мин. св. къкрих, мин. прич. къкрил, несв. Като вря слабо, издавам характерен шум. Сега яденето трябва само да къкри. // съ...
мъмря - мъмриш, мин. св. мъмрих, мин. прич. мъмрил, несв. 1. Остар. Бърборя, мърморя. 2. Кого. Коря, гълча, карам се. Мъмря децата за счуп...
смърт - смъртта, само ед., ж. 1. Прекратяване на живота. Насилствена смърт. Лека смърт. Мъчителна смърт. 2. В народните поверия - жена с к...
смърч - смърчът, смърча, мн. смърчове, (два) смърча, м. Иглолистно дърво от семейство борови.
съзра - съзреш, мин. св. съзрях, мин. прич. съзрял, св. — вж. съзирам.
твърд - твърда, твърдо, мн. твърди, прил. 1. Който не променя формата и размера си. Твърдо вещество. 2. Който не се променя лесно при нати...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: