Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н - Намерени са 76 думи от търсенето
ален - алена, алено, мн. алени.Който е с кървавочервен цвят, пурпурен цвят.
аман - За изразяване на досада, отегчение, раздразнение.
амин - Възглас в заключение на църковни молитви; истина, така да бъде.
баян - мн. баяни, (два) баяна.Руски народен музикален инструмент - голяма ръчна хармоника със сложна клавиатура.
бран - бранта. само ед.Остар. Война, битка.
вран - врана, врано, мн. врани, прил.За животно - който има много черен, лъскав косъм. Вран кон.
гран - (нем. Gran от лат. granum 'зърно')Фарм. Единица аптекарско тегло, равна на около 0,0622 г.
длан - дланта, мн. длани, ж. Вътрешната част от човешката ръка, разположена между китката и сгъващата се част на пръстите. • Като дланта ...
етан - само ед. Спец. В химията — безцветен газ без миризма, който се съдържа в нефта и земния газ.
вдън - предлог.За означаване на място или положение дълбоко навътре. Вдън горите. - Вдън земя. Разг. Надълбоко; неизвестно къде.
дзън - междум. За наподобяване на звук, издаван от звънец или при удар на стъкло.
звън - звънът, звъна, само ед., м. 1. Звук, произведен от удар на един стъклен, метален и под. предмет с друг. Звън на камбана. Звън на ч...
кълн - кълнът, кълна, мн. кълнове, (два) кълна, м. 1. Израстък, който излиза от семе при прорастване. 2. Прен. Обикн. мн. Зачатъци, зараж...
огън - огънят, огъня, мн. огньове, (два) огъня, м. 1. Обикн. ед. Нагорещени светещи газове, появяващи се при горене; пламък. Силен огън. ...
опън - само ед. Изпъване, изтягане. Въжето трябва да издържа на опън.
трън - трънът, тръна, мн. тръни, (два) тръна, м. 1. Остър, бодлив израстък по стъблата или листата на растенията; бодил, шип. 2. Растение...
боен - бойна, бойно, мн. бойни, прил.Който се отнася до воденето на бой, сражение, война. Бойна задача. Бойна техника. Бойно знаме.
воин - мн. воини, м.Войник, боец. Българските воини.// прил. воински, воинска, воинско, мн. воински. Воински дълг.
войн - войнът, война, мн. войни.ВоинВоин.
гоен - гойна, гойно, мн. гойни, прил.Разг. Тлъст, охранен. Гойно животно.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: