Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sъl - Намерени са 22 думи от търсенето
асъл - нареч.Разг. Тъкмо, наистина.
мисъл - мн. мисли, ж. 1. Умствена дейност, мислене (във 2 знач.). 2. Следствие, резултат от мислене, идея. Оригинална мисъл. Мисли на вели...
сълза - мн. сълзи, ж. 1. Капка прозрачна солена течност, която се отделя от жлезите, разположени в очите. Едра парлива сълза се търкулна п...
сълзя - сълзиш, мин. св. сълзях, мин. прич. сълзял, несв. 1. За очи — отделям сълзи. Очите му постоянно сълзяха от гъстия дим. 2. За съд, ...
маясъл - само ед. Разг. Заболяването хемороиди.
смисъл - само ед. 1. Логическо съдържание, значение на дума, израз, текст. Какъв е смисълът на думите ти? Превеждам по смисъл, не буквално....
умисъл - умисълта, само ед., ж. Намерение, замисъл, съзнание, цел при извършване на нещо. Нямах зла умисъл. Направих го без умисъл.
замисъл - мн. замисли, (два) замисъла, м. Идея, намерение, което се обмисля. Моят замисъл беше всичко да стане в началото на лятото.
насълзя - назълзиш, мин. св. насълзих, мин. прич. насълзил, св. — вж. насълзявам.
отрасъл - мн. отрасли, (два) отрасъла, м. Отделна област, дял от дейност, производство, наука. Селскостопански отрасъл. // прил. отраслов, о...
помисъл - мн. помисли, м. Мисъл, намерение. Лоши помисли.
сълзлив - сълзлива, сълзливо, мн. сълзливи, прил. 1. Който лесно се разплаква; плачлив. Сълзлива жена. 2. Който изразява плач. Сълзлив глас....
просълзя - просълзиш, мин. св. просълзих, мин. прич. просълзил, св. — вж. просълзявам.
размисъл - мн. размисли, м. Задълбочено обмисляне, премисляне. Откъсна ме от размислите ми.
доморасъл - доморасла, доморасло, мн. доморасли, прил. 1. Който е расъл, развивал се е в своята страна, у дома. Доморасла политика. 2. Прен. П...
недорасъл - недорасла, недорасло, мн. недорасли, прил. 1. Който не е достигнал нормалните размери, недоразвит. 2. Прен. Който не е развит дост...
саморасъл - саморасла, саморасло, мн. саморасли, прил. 1. Който се отнася до саморасляк. Саморасли цветя. Саморасли картофи. 2. Прен. За талан...
насълзявам - насълзяваш, несв. и насълзя, св.; кого. Предизвиквам сълзи у някого; просълзявам. Разказът за съдбата и насълзи присъстващите. — н...
предумисъл - само ед. Предварително обмислено намерение; преднамереност.
сълудничав - сълудничава, сълудничаво, мн. сълудничави, прил. Който е малко луд; смахнат, налудничав. Сълудничави идеи.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: