Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

rep - Намерени са 186 думи от търсенето
потрепервам - потреперваш, несв. и потреперя, св. 1. Внезапно започвам да треперя малко. Потрепервам от студ. 2. Треперя от време на време.
препирам се - препираш се, несв.; с кого. Водя препирня; карам се, споря.
препокривам - препокриваш, несв. и препокрия, св.; какво. Слагам нов покрив.
препродавам - препродаваш, несв. и препродам, св.; какво. Продавам нещо купено (с печалба за мен).
препродавач - мн. препродавали, м. Човек, който препродава.
препродажба - мн. препродажби, ж. Повторна продажба на нещо купено.
препятствам - препятстваш, несв. Преча.
прикрепявам - прикрепяваш, несв. и прикрепя, св. 1. Какво. Закрепвам нещо към друго да не мърда. Прикрепям етажерката на стената. 2. Кого/какво....
разкрепостя - разкрепостиш, мин. св. разкрепостих, мин. прич. разкрепостил, св. — вж. разкрепостявам.
репортьорка - мн. репортьорки, ж. Остар. Репортерка.
свирепствам - свирепстваш, несв. Проявявам се като свиреп; свирепея (в 1 знач.).
репродуктор - ми. репродуктори, (два) репродуктора, м. 1. Високоговорител. 2. Човек, който прави репродукции.
репродукция - мн. репродукции, ж. 1. Само ед. Възпроизвеждане. 2. Картина, фотография и др., възпроизведени (и размножени) чрез печат или снимка...
укрепителен - укрепителна, укрепително, мн. укрепителни, прил. 1. Който служи за укрепване. Укрепителни зидове. Укрепителни работи по сградата. ...
препятствие - мн. препятствия, ср. 1. Пречка, спънка, преграда. 2. В спорта — бариера, която се прескача при някои видове бягане.
антрепреньор - (фр. entrepreneur)Предприемач.
крепостничка - мн. крепостнички. ж. Истор. Жена крепостник.
мореплавател - мореплавателят, мореплавателя, мн. мореплаватели, м. Лице, което пътешества по море. // прил. мореплавателски, мореплавателска, мо...
преполовявам - преполовяваш, несв. и преполовя, св.; какво. 1. Правя нещо да стане на две половини. 2. Преминавам половината на нещо. Преполови...
препараторка - мн. препараторки, ж. Жена препаратор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: