Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

pre - Намерени са 1008 думи от търсенето
преквалифицирам - преквалифицираш, несв и св.; кого. Давам преквалификация. — преквалифицирам се. Добивам преквалификация.
прелюбодействам - прелюбодействаш, несв. Извършвам прелюбодействие.
престрашавам се - престрашаваш се, несв. и престраша се, св. Надмогвам, преодолявам страха си.
радиопредавател - радиопредавателят, радиопредавателя, мн. радиопредаватели, (два) радиопредавателя, м. Апаратура за произвеждане и предаване на рад...
репрезентативен - репрезентативна, репрезентативно, мн. репрезентативни, прил. Представителен. // същ. репрезентативност, репрезентативността, ж.
самоопределя се - самоопределиш се, мин. св. самоопределих се, мин. прич. самоопределил се, св. — вж. самоопределям се.
предопределение - само ед. Това, което е предварително определено от висши сили да стане в живота на един човек.
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
прелюбодействие - мн. прелюбодействия, ср. Извънбрачно полово сношение.
пресконференция - мн. пресконференции, ж. Среща на представителите на печата с важни личности (в политиката, спорта, културата и др.), на която се д...
предупредителен - предупредителна, предупредително, мн. предупредителни, прил. Който предупреждава. Предупредителен сигнал. // същ. предупредителнос...
пренебрежителен - пренебрежителна, пренебрежително, мн. пренебрежителни, прил. Който е изпълнен с пренебрежение. Пренебрежителен поглед. // същ. пре...
възпрепятствувам - възпрепятствуваш, несв. и св.Възпрепятствам.
премиер-министър - мн. премиер-министри, м. Премиер.
предразположение - мн. предразположения, ср. 1. Качество на предразположен; предразположеност. 2. Добро чувство; склонност, влечение, наклонност.
председателствам - председателстваш, несв.; какво. Бивам председател.
предзнаменование - мн. предзнаменования, ср. Признак, симптом, който предвещава нещо. Лошо предзнаменование.
представителство - мн. представителства, ср. 1. Учреждение, което представя нечии интереси. Дипломатическо представителство. 2. Само ед. Изпълняване ...
преориентирам се - преориентираш се, несв. и св. 1. Ориентирам се в друга посока. 2. Променям обекта на внимание, поддръжка, проучване и др. // същ. ...
самоопределям се - самоопределяш се, несв. и самоопределя се, св. Определям се сам по отношение на националност, религия, обществено положение и др. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: