Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

pre - Намерени са 1008 думи от търсенето
допреди - нареч. До определен момент преди момента, в който се говори или за който се говори.
еспресо - неизм. • Кафе еспресо. Кафе, приготвено в специална машина чрез прекарване на гореща пара под налягане през смлени кафени зърна.
компрес - мн. компреси, (два) компреса, м. Намокрена и изстискана тъкан, която се слага върху част от тялото с лечебна цел. Слагам си компре...
опресня - опресниш, мин. св. опресних, мин. прич. опреснил, св. — вж. опреснявам.
изпреча - изпречиш, мин. св. изпречих, мин. прич. изпречил, св. — вж. изпречвам.
напреда - напредеш, мин. св. напредох, мин. прич. напрел, св. — вж. напридам.
напреки - и напряко нареч. 1. По посока на ширината, а не по дължината, или по посока на диагонала. Легнал напреки на леглото. 2. По най-къс...
превали - мин. св. преваля, мин. прич. преваляло, св. - вж. превалява.
премижа - премижиш, мин. св. премижих, мин. прич. премижил, св. - вж. премижавам.
пресита - само ед. Прекалена насита.
попреча - попречиш, мин. св. попречих, мин. прич. попречил, св. — вж. попречвам.
преваля - превалиш, мин. св. превалих, мин. прич. превалил, св. — вж. превалявам.
преваря - превариш, мин. св. преварих, мин. прич. преварил, св. — вж. преварвам.
преведа - преведеш, мин. св. преведох, мин. прич. превел, св. — вж. превеждам.
превиша - превишиш, мин. св. превиших, мин. прич. превишил, св. — вж. превишавам.
преврат - мн. преврати, (два) преврата, м. 1. Рязък поврат, прелом в развоя на нещо. Преврат в образованието. 2. Коренна (насилствена) промя...
прегазя - прегазиш, мин. св. прегазих, мин. прич. прегазил, св. — вж. прегазвам.
преглас - мн. прегласи, (два) прегласа, м. Спец. Преминаване на един звук в друг.
прежаля - прежалиш, мин. св. прежалих, мин. прич. прежалил, св. — вж. прежалвам.
прекадя - прекадиш, мин. св. прекадих, мин. прич. прекадил, св. — вж. прекадявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: