Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

opr - Намерени са 132 думи от търсенето
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
опропвергавам - опровергаваш, несв. и опровергая, се.; какво/кого. Доказвам, че дадено твърдение или допускане не е вярно. Опроверга обвиненията, ...
радиоприемник - мн. радиоприемници, (два) радиоприемника, м. Апарат за приемане на радиовълни и трасформирането им в звукове; радиоапарат.
самоопрашване - само ед. Спец. В ботаниката — опрашване с прашец от същото растение; автогамия.
самопризнание - мн. самопризнания, ср. Признаване на собствена вина при престъпление пред съд или пред следовател. Правя пълни самопризнания.
предопределен - предопределена, предопределено, мн. предопределени, прил. Предварително определен; предназначен.
предопределям - предопределяш, несв. и предопределя, св.; какво. Предварително определям.
първопрестолен - първопрестолна, първопрестолно, мн. първопрестолни, прил. Който се отнася до първата столица.
негостоприемен - негостоприемна, негостоприемно, мн. негостоприемни, прил. 1. Който не обича да приема гости. Негостоприемно семейство. 2. Прен. За...
неблагоприятен - неблагоприятна, неблагоприятно, мн. неблагоприятни, прил. 1. Който не е благоприятен, не носи полза, не помага. Неблагоприятни кли...
самопроизволен - самопроизволна, самопроиз-волно, мн. самопроизволни, прил. Който възниква от само себе си, без външни причини. Самопроизволно изпу...
протопрезвитер - мн. протопрезветери, м. Спец. Най-висока почетна титла на свещеник; пръв презвитер.
благоприятствам - благоприятстваш, несв.; за какво.Подпомагам, съдействам, улеснявам.
коленопреклонен - коленопреклонна, коленопреклонно, мн. коленопреклонни, прил. 1. За молба или молитва — който е горещ, силен. Имам една коленопрекл...
неблагоприличие - само ед. Проява на неблагоприличен човек.
неблагоприличен - неблагоприлична, неблагоприлично, мн. неблагоприлични, прил. Неприличен.
неблагопристоен - неблагопристойна, неблагопристойно, мн. неблагопристойни, прил. Който е лишен от благопристойност; неприличен.
неопределителен - неопределителна, неопределително, мн. неопределителни, прил. Спец. Който изразява или съдържа неопределеност. Неопределйтелни мест...
радиопредавател - радиопредавателят, радиопредавателя, мн. радиопредаватели, (два) радиопредавателя, м. Апаратура за произвеждане и предаване на рад...
самоопределя се - самоопределиш се, мин. св. самоопределих се, мин. прич. самоопределил се, св. — вж. самоопределям се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: