Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

kur - Намерени са 56 думи от търсенето
конкурирам - конкурираш, несв. и св.; кого/какво. Влизам в конкуренция. — конкурирам се. Само мн. Взаимно се намираме в конкуренция. // същ. ко...
обезкуража - обезкуражиш, мин. св. обезкуражих, мин. прич. обезкуражил, св. — вж. обезкуражавам .
окуражавам - окуражаваш, несв. и окуража, св.; кого. Вдъхвам кураж, смелост; насърчавам.
кукуригвам - кукуригваш, несв. и кукуригна, св. Кукуригам един път или няколко пъти по един път.
куртизанка - мн. куртизанки, ж. 1. През XVII и XVIII в. предимно във Франция — жена с леко поведение, която се движи във висшето общество. 2. Ж...
прокуратор - мн. прокуратори, м. Истор. В древния Рим — управител на императорски земи, който събира данъци. Прокураторът Понтий Пилат.
екскурзиант - мн. екскурзианти, м. Участник в екскурзия. // прил. екскурзиантски, екскурзиантска, екскурзиантско, мн. екскурзиантски.
изкукуригам - изкукуригаш, св. — вж. изкукуригвам.
екскурзовод - мн. екскурзоводи, м. Лице, което показва на екскурзиантите забележителности, интересни обекти и обикн. ги придружава в тяхното път...
конкуренция - само ед. 1. Надпревара между производители, търговци за пласиране и продаване на стоката при най-изгодни условия. Конкуренция межд...
прокуратура - само ед. 1. Орган на държавната власт, който осигурява правилното прилагане на законите и наказването на престъпниците. 2. Всички ...
изкукуригвам - изкукуригваш, несв. и изкукуригам, св. 1. За петел — кукуригам веднъж или няколко пъти по веднъж. 2. Прен. Пренебр. Казвам нещо по...
епикурейство - само ед. 1. Спец. Във философията — материалистическо учение на древногръцкия философ Епикур, който в основата на човешкото щастие...
окуражителен - окуражителна, окуражително, мн. окуражителни, прил. Който вдъхва кураж. Окуражителни възгласи.
обезкуражавам - обезкуражаваш, несв. и обезкуража, св.; кого. Лишавам от кураж, от увереност; привеждам в състояние на неувереност. Загубите го об...
конкурентоспособен - конкурентоспособна, конкурентоспособно, мн. конкурентоспособни, прил. Който може в конкуренция да изпъкне с качество, цена. Произв...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: