Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

kri - Намерени са 147 думи от търсенето
епикриза - мн. епикризи, ж. Спец. В медицината — медицинско заключение за историята на едно заболяване.
закривам - закриваш, несв. и закрия, св.; какво/кого. Правя нещо да не се вижда; скривам от погледа; прикривам. Закривам лице с дланите си. Д...
закритие - мн. закрития, ср. 1. Място или предмет, което служи за прикритие, защита. Търся закритие в дъжда. 2. Във военното дело - съоръжени...
закрилям - закриляш, несв. и закриля, св.; кого/какво. Защитавам, покровителствам, запазвам като с крило. Квачката закриля пиленцата си. — за...
кринолин - мн. кринолини, (два) кринолина, м. Широка женска пола, опъната на обръч, носена през XIX в.
криеница - само ед. Детска игра, при която един жуми, другите се крият, а после той ги търси. • Играем си на криеница. Прен. Имаме отношения ...
критикар - критикарят, критикаря, мн. критикари, м. Разг. Пренебр. Човек, който е склонен да критикува всичко, да вижда само лошите страни.
откривам - откриваш, несв. и открия, св. 1. Какво/ кого. Махам покривалото от нещо, за да се вижда. Откри челото си. 2. Какво. Правя открити...
покривам - покриваш, несв. и покрия, св. 1. Кого/ какво, с какво. Слагам нещо върху друго така, че да го закрива. Покривам чинията със салфет...
покривка - мн. покривки, ж. 1. Тъкан, която служи за покриване или завиване. Покривка за маса. 2. Пласт, който покрива нещо. Снежна покривка.
разкривя - разкривиш, мин. св. разкривих, мин. прич. разкривил, св. — вж. разкривявам.
санскрит - само ед. Мъртъв език, обработена форма на староиндийския език, на който е написана древната и средновековната художествена, филосо...
скрижали - само мн. 1. В библията — каменните плочи с десетте божи заповеди, дадени от Господ на Мойсей. 2. Прен. Непоклатима основа, завет.
откритие - мн. открития, ср. 1. Откриване. 2. Това, което е открил (във 2 знач.) някой, новоустано-вено нещо. Интересно откритие.
подкривя - подкривиш, мин. св. подкривих, мин. прич. подкривил, св. — вж. подкривявам.
покритие - мн. покрития, ср. 1. Метален пласт, който покрива някакъв предмет. Златно покритие. 2. Пари, които служат за погасяване на някакво...
ципокрил - ципокрила, ципокрило, мн. ципокрили, прил. • Ципокрили насекоми. Разред насекоми с две двойки ципести крила. Пчелите са ципокрили ...
критерий - мн. критерии, (два) критерия, м. Признак, въз основа на който се прави преценка на предмети, явления. По какви критерии се оценява...
критичен - критична, критично, мн. критични, прил. 1. Който е способен да прави критика, да анализира. Критичен ум. 2. Който съдържа критика ...
скриптеж - само ед. Скриптене.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: