Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

atik - Намерени са 31 думи от търсенето
антистатик - (по анти- + гр. statikos 'неподвижен, статичен')Хим. Препарат, който премахва статичното електричество.// Прил. антистат...
граматикар - граматикарят, граматикаря, мн. граматикари, м.Остар. Граматик (във 2 знач.).
геостатика - (по гео- + статика)Наука за равновесието на твърдите тела.
кинематика - само ед. Спец. Дял от теоретичната механика, който изучава движението на телата от чисто геометрично гледище.
математика - само ед. Точна наука, изучаваща количествените отношения, величините и пространствените форми. Висша математика. Приложна математи...
глосематика - (по гр. glossa 'език' + (мате)матика)Език. Функционална дистрибутивна езикова теория, създадена от датския езиковед L. H...
информатика - само ед. Наука за автоматичното обработване на информация.
нумизматика - само ед. Наука за старинни монети и медали. // прил. нумизматичен, нумизматична, нумизматично, мн. нумизматични. Нумизматична сбир...
проблематика - само ед. Съвкупност от проблеми в дадена област.
младограматик - мн. младограматици, м. Спец. Представител и привърженик на младограматическата школа в езикознанието. // прил. младограматически, ...
граматикализация - (англ. grammaticalization)Език. Изгубване на лексическата самостоятелност на дума при поемането от нея на служебни функции.// гл. ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: