Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

asya - Намерени са 80 думи от търсенето
понася ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и понесе ми, св. 1. Харесва ми, изгодно ми е. Тази работа не ми понася. 2. Действа ми здравосло...
пригласям - пригласяш, несв.; на кого/на какво. 1. Съпровождам, пеейки или свирейки. Всички и пригласяха. 2. Прен. Присъединявам мнението си к...
прогласям - прогласяш, несв. Прогласявам.
разгласям - разгласяш, несв. Разгласявам.
разквасям - разквасяш, несв. Разквасвам.
украсявам - украсяваш, несв. и украся, св. 1. Какво/кого. Поставям украса. Украси косата и с панделки. 2. Какво/кого. Служа за украса, придава...
допринасям - допринасяш, несв. и допринеса, св.; за какво. Работя в полза на нещо, подпомагам нещо, съдействам за реализирането му. Думите му д...
изкласявам - изкласяваш, несв. и изклася, св. 1. За житни растения - пускам клас. 2. Прен. Остар. За ученик - започвам да уча в класове (след о...
съглася се - съгласиш се, мин. св. съгласих се, мин. прич. съгласил се, св. — вж. съгласявам се.
нагласявам - нагласяваш, несв. и наглася, св.; какво. 1. Разг. Правя нещо да стане готово. Нагласихме масата за обяд. 2. Разг. Нагиздям, накичв...
произнасям - произнасяш, несв. и произнеса, св.; какво. Изричам, казвам, изговарям отделни звукове, думи или цял текст. Произнасям слово. Не мо...
възгласявам - възгласяваш, несв. и възглася, св.; какво.Остар. Тържествено, гръмко произнасям, обявявам.
превъзнасям - правъзнасяш, несв. и превъзнеса, св.; кого. Хваля прекалено много, поставям на по-високо място, отколкото заслужава. Превъзнасям л...
провъзглася - провъзгласиш, мин. св. провъзгласих, мин. прич. провъзгласил, св. — вж. провъзгласявам.
опасявам се - опасяваш се, несв. Изпитвам опасения; боя се, страхувам се. Опасявам се, че няма да успеем.
прогласявам - прогласяваш, несв. и проглася, св.; какво/кого. Оповестявам, провъзгласявам, известявам. // същ. прогласяване, ср.
разгласявам - разгласяваш, несв. и разглася, св.; какво. Уведомявам много хора чрез устно или писмено съобщение за нещо; давам гласност. Разглас...
разкрасявам - разкрасяваш, несв. и разкрася, св.; какво/кого. Правя да стане красив. — разкрасявам се/разкрася се. Правя се да изглеждам красив.
съгласявам се - съгласяваш се, несв. и съглася се, св. 1. Изразявам, давам съгласието си (в 1 знач.). Той се съгласи да пътуваме заедно. 2. С кого...
провъзгласявам - провъзгласяваш, несв. и провъзглася, св.; кого/какво. Публично или официално обявявам. Провъзгласявам идеи. Провъзгласявам я за по...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: