Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

asya - Намерени са 80 думи от търсенето
подквася - подквасиш, мин. св. подквасих, мин. прич. подквасил, св. — вж. подквасвам.
поднасям - поднасяш, несв. и поднеса, св. 1. Какво. Давам с необходимото уважение. Поднасям храна. Поднасям венец. 2. Прен. Изразявам положит...
прася се - прасиш се, мин. св. прасих се, мин. прич. прасил се, несв. 1. За свиня — добивам прасета. 2. Грубо. За жена — раждам (много) деца.
пренасям - пренасяш, несв. и пренеса, св. 1. Кого/ какво. Нося през нещо. Пренасям през огъня. 2. Какво/кого. Нося от едно място на друго. Пр...
принасям - принасяш, несв. и принеса, св. 1. Доставям чрез носене; донасям. 2. Прен. Какво. Причинявам. Принасям вреда. • Принасям (в) жертва...
проглася - прогласиш, мин. св. прогласих, мин. прич. прогласил, св. — вж. прогласявам.
разглася - разгласиш, мин. св. разгласих, мин. прич. разгласил, св. — вж. разгласявам.
разкрася - разкрасиш, мин. св. разкрасих, мин. прич. разкрасил, св. — вж. разкрасявам.
разнасям - разнасяш, несв. и разнеса, св. 1. Какво/ кого. Нося в различни посоки (и оставям на различни места). Разнасям кореспонденция. Защо...
спасявам - спасяваш, несв. и спася, св.; когокакво. 1. Отървавам, избавям, опазвам. Спасявам я от смърт. Спасявам от робство. Спасявам от бол...
угасявам - угасяваш, несв. и угася, св. 1. Какво. Правя да не гори или/и да не свети. Угасявам свещта. Угасявам лампата. 2. Прен. Какво. Утал...
ужасявам - ужасяваш, несв. и ужася, св.; кого. Причинявам ужас. Подлостта ме ужасява. — ужасявам се/ужася се. Изпитвам ужас. Ужасих се от нах...
загасявам - загасяваш. несв. и загася, св.; какво. 1. Угасявам, изгасявам. Загасих лампата и излязох от стаята. 2. Прен. Потушавам чувство, на...
запасявам - запасяваш, несв. и запася, св.; кого/какво. Снабдявам, натрупвам запас, резерв. — запасявам се/запася се. Запасявам себе си. // съ...
изгасявам - изгасяваш, несв. и изгася, се.; какво. Правя да изгасне (в 1, 2, 3 и 4 знач.).
огласявам - огласяваш, несв. Огласям.
надвнасям - надвнасяш, несв. и надвнеса, св. Внасям повече, отколкото трябва. Надвнесена сума.
наизнасям - наизнасяш, несв. и наизнеса, св.; какво. Изнасям много предмети.
привнасям - привнасяш, несв. и привнеса, св.; какво. Внасям допълнително към нещо готово, събрано, сборно. Привнасям хумор в разказа.
погасявам - погасяваш, несв. и погася, св.; какво. 1. Правя да не гори (огън). 2. Изплащам дълг.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: