Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ana - Намерени са 190 думи от търсенето
самоанализ - само ед. Анализ на собствените постъпки и преживявания.
санаториум - мн. санаториуми, (два) санаториума, м. Стационарно заведение за продължително лечение и почивка до пълно възстановване, обикн. нам...
трепанация - само ед. Хирургическа намеса с проникване в костна кухина — чрез пробиване или отваряне на костите. Трепанация на черепа.
анатемосвам - анатемосваш.1. Налагам анатема (в 1 знач.).2. Разг. Проклинам, кълна.
анахронизъм - мн. анахронизми.Нещо, което не съответства на времето си; отживелица. // прил. анахроничен.
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
анафродизия - (фр. anaphrodisie, нем. anaphrodisie от гр. anaphrodisia по ан- + гр. Aphrodite 'Афродита')Книж. Липса на полова възбуди...
банализирам - банализираш.Правя да стане банален.
занаятчийка - мн. занаятчийки, ж. Жена занаятчия.
нанагорнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Нагорнище.
нанадолнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Надолнище.
канализация - само ед. 1. Система от тръби и канали в населено място за отвеждане на нечисти или дъждовни води. 2. Канализиране. Канализацията щ...
канализирам - канализираш, несв. и св. ; какво. 1. Построявам канализация. 2. Укрепвам коритото на река, за да не се разлива. 3. Прен. Организир...
манастирище - само ед. Място, където е имало манастир; старо манастирско землище.
прихвана се - прихванеш се, мин. св. прихванах се, мин. прич. прихванал се, св. — вж. прихващам се.
самоотбрана - само ед. Отбрана на самия себе си със собствени сили и средства при нападение; самозащита. Преминавам към самоотбрана.
фанатизирам - фанатизираш, несв. и св.; кого/какво. Правя да стане фанатик. Фанатизирам тълпата. — фанатизирам се. Ставам фанатик.
фанатически - фанатическа, фанатическо, мн. фанатически, прил. Фанатичен. // нареч. фанатически.
анархистичен - анархистична, анархистично, мн. анархистични.Който се отнася до анархист или анархизъм.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: