Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ana - Намерени са 190 думи от търсенето
отстрана - и отстрани нареч. 1. Вляво или вдясно от нещо, но не отпред. Мини отстрани. 2. Откъм страничната част на нещо. Отстрани книгата е ...
панаирен - панаирна, панаирно, мн. панаирни, прил. Който е свързан с панаир. Панаирно градче. Панаирна палата.
подхвана - подхванеш, мин. св. подхванах, мин. прич. подхванал, св. — вж. подхващам.
престана - престанеш, мин. св. престанах, мин. прич. престанал, св. — вж. преставам.
прехрана - само ед. 1. Прехранване. 2. Храната, с която едно семейство поддържа живота си; препитание. Набавям прехрана.
пристана - пристанеш, мин. св. пристанах, мин. прич. пристанал, св. — вж. приставам.
прихвана - прихванеш, мин. св. прихванах, мин. прич. прихванал, св. — вж. прихващам.
салтанат - мн. салтанати, (два) салтаната, м. Разг. Церемония, която придава тържественост, показност. Направиха сватбата с всичките му салта...
сатанаил - само ед. Име на сатаната. // прил. сатанаилов, сатанаилова, сатанаилово, мн. сатанаилови. Сатанаилови дела.
сватанак - мн. сватанаци, м. Разг. Сват (в 1 и 2 знач.). С него станахме сватанаци.
сополана - мн. сополани, ж. Жена сополан.
анархизъм - само ед.Система на мислене или от прояви, основани на анархия.
аналгетик - (нлат. analgeticus по гр. analgesia 'обезболяване')Фарм. Лекарство с обезболяващо действие.// Прил. аналгетичен.
аналепсия - (гр. analepsis 'възстановяване')Мед. Възстановяване на силите след болест.// Прил. аналептичен.
аналфабет - (лат. analphabetus от гр. analphabetos)Книж. Ост. Неграмотен човек.
анастрофа - (нлат. anastropha от гр. anastrophe 'обръщане, връщане назад') Литер.1. Стилна фигура, при която се размества установени...
анафореза - (фр. anaphorese по гр. anaphoreo 'изнасям нагоре')Физ. Преместване на частици в разтвор към анода под действието на галв...
баданарка - мн. баданарки.Кръгла четка с дълги косми и дръжка за варосване.
дамаджана - мн. дамаджани, ж. Голям стъклен съд за течности, обикновено оплетен отвън и с дръжка.// същ. умал. дамаджанка, мн. дамаджанки, ж. ...
евтаназия - само ед. Спец. В медицината — безболезнена смърт, причинявана от лекар на безнадеждно болен по негово желание за спестяване на аго...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: