Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

adm - Намерени са 22 думи от търсенето
кадмий - само ед. Сребристобял мек метал, употребяван за покритие на метални предмети или за приготвяне на леснотопими сплави.
адмирал - мн. адмирали.Висше звание в командния състав на военноморските сили и лице, което има това звание. // прил. адмиралски, адмиралска...
задмина - задминеш, мин. св. задминах, мин. прич. задминал, св. — вж. задминавам.
надмина - надминеш, мин. св. надминах, мин. прич. надминал, св. — вж. надминавам.
надмогна - надмогнеш, мин. св. надмогнах, мин. прич. надмогнал, св. - вж. надмогвам.
надмощие - само ед. По-голяма сила у някого, по-голяма мощ; превъзходство. Имам надмощие.
надменен - надменна, надменно, мн. надменни, прил. Високомерен, горд, надут. Надменна усмивка. // нареч. надменно. Държа се надменно. // същ....
адмирация - мн. адмирации.Възхищение, почит, подкрепа.
адмирирам - адмирираш.Изразявам адмирации.
бадминтон - (англ. badminton)Спорт. Игра с мрежа, ракети и топки с пера.
задморски - задморска, задморско, мн. задморски, прил. Който се отнася до място или страна отвъд море. Задморски страни. Задморски плодове. За...
надмогвам - надмогваш, несв. и надмогна,св.; какво/ кого. Преодолявам, надделявам, надвивам. Надмогнах страха си.
надморски - надморска, надморско, мн. надморски, прил. Който е разположен над равнището на морето. Надморска височина.
задминавам - задминаваш, несв. и задмина, св.; кого/какво. 1. Настигам и изпреварвам в движение. В планината трудно се задминават камионите. 2....
надминавам - надминаваш, несв. и надмина, се.; кого/какво. 1. Изпреварвам някого или нещо, постигам по-добри резултати. Но пътя надмина две кол...
ненадминат - ненадмината, ненадминато, мн. ненадминати, прил. Най-добър в дадена област, недостижим. Ненадминат танцьор.
адмиралство - Звание на адмирал.
администратор - мн. администратори.1. Длъжностно лице, което участва в управлението.2. Разг. Лице от административния обслужващ персонал.
администрация - само ед.1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.2. Длъжностните лица в упр...
администрирам - администрираш.1.Управлявам, ръководя.2. Пренебр. Управлявам бюрократично, формално, без да навлизам в същината на работата.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: